Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » Poradenství » PhDr. Pavel Moravec

PhDr. Pavel Moravec

PhDr. Pavel MoravecVystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě.

Roku 2003 byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Ostravě‑Porubě a v letech 2007–2014 jako farář v Ostravě‑Pustkovci. Od července 2014 je duchovním správcem farnosti Ostrava-Plesná.

V letech 2008–2013 vystudoval dálkově jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v únoru 2014 složil rigorózní zkoušku. V současné době je na stejné škole doktorandem v oboru klinická psychologie, věnuje se výzkumu souvislostí mezi spiritualitou a psychopatologií a vede seminář Psychologie náboženství.

Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii a absolvoval výcvik v dyadické vývojové terapii (terapie attachmentu a vývojového traumatu).

Od září 2013 pracuje jako psycholog v Poradně pro vztahy a rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči, z. s. v Ostravě. Od ledna 2017 pracuje jako OSVČ. Jako kněz i psycholog pomáhá při tzv. Manželských setkáních.

Pracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Individuální klienti s úzkostmi a depresemi, problémy se sebehodnocením a potlačeným sebevědomím (včetně menšinově orientovaných jedinců).
  • Individuální klienti s psychosomatickými obtížemi.
  • Individuální klienti s psychickými problémy, které úzce souvisí s vírou v Boha nebo náboženským životem (nadměrné prožívání viny, pocit ztráty smyslu života).

Nepracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Děti a mládež do 18ti let.
  • Párová terapie, manželské poradenství.
  • Rodinná terapie.
  • Individuální klienti s problémy se závislostmi (alkohol, drogy, gambling)
  • Individuální klienti s psychotickými potížemi.
  • Neprovádí psychologické vyšetření v souvislosti s potřebou vyloučení psychické choroby v případě exorcismu (nemá atestaci z klinické psychologie, takže tato vyšetření nemůže provádět). 
  • V rámci práce v poradně neprovádí duchovní doprovázení ani nezpovídá.

„Po několika letech praxe mám zkušenost, že lidé po mě často chtějí zázračné recepty, které by bez námahy vyřešily jejich složité životní problémy. Ač jsem knězem, tak zázračné rady nedávám. Klientům poradny mohu pouze pomoci rozuzlit jejich životní příběh a ukázat cestu, jak řešit problémy, které jim znemožňují naplno žít a rozvíjet svá obdarování.“

PhDr. Pavel MoravecDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze