Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Aktuality » Konference pro učitele – DVPP, Liberec, 13. 11. 2017

Konference pro učitele – DVPP, Liberec, 13. 11. 2017

PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ – ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠKA ZDE

Téma prevence rizikového sexuálního chování je akreditováno pro široké spektrum pedagogů, a proto srdečně zveme: školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele prvního stupně, druhého stupně – biologie, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, také zájemce ze středních škol a pedagogy volného času.

Sexuální výchova bude zahrnuta do osobnostního rozvoje. Z jednotlivých konferenčních příspěvků vyplyne ucelený program, jakým přístupem podpořit žáky a dospívající, aby měli k odpovědnému chování motivaci a dostatek argumentů. Bude předložena taková prevence, která nemyslí jen na ochranu před problémy v dospívání, ale uchopí celistvě přechod k dospělosti a budoucí zralé zvládnutí osobního života. Anotace přednášek jsou také v pozvánce.

Konference se konala již v deseti krajích a pedagogové ji hodnotili jako velkou inspiraci.

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT 15545/2015-1-426

Spolupořádají MAJÁK o.p.s., Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Národní centrum pro rodinu.


Místo konání konference:

Krajská knihovna Liberec, velký sál (2. patro); Rumjancevova 1362/1, Liberec I.
Prezentace od 8:30, zahájení v 9:00, ukončení do 15:00.
V přestávkách káva a občerstvení.

 

Konferenční poplatek 250 Kč je možné uhradit na místě hotově, nebo bankovním převodem (organizátor vystaví fakturu). Formu poplatku prosíme vyplnit do přihlášky. Poplatek zahrnuje občerstvení a tištěné materiály.

Datum ukončení příjmu přihlášek je 9. 11. 2017.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova(zavinac)prorodiny.cz

 

Anotace přednášek:

Plody zkušeností a praxe – pokrok v RVP/ŠVP

MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Pomohlo Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách? Konkretizaci přináší zdokonalená verze RVP, přináší také zlepšení pro praxi? Velký prostor věnovaný zdraví bude užitečný, pokud se uplatní bio-psycho-sociální definice: ohled na zdraví reprodukční soustavy ve fyziologické rovině, vnímání sexuality jako součásti identity osobnosti a uplatnění sexuality zapojením do vztahu. Vykrystalizoval cíl vychovávat ke společensky definované normě, v zásadě je to výchova k mezilidským vztahům se zdravou integrací sexuality.

 

Vývojová psychologie – směrovka ke správnému cíli

Mgr. Hana Imlaufová, poradce a terapeut, Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha

Zaměřeno na psychický rozměr zdraví. Žák v období dospívání je rodící se nová osobnost, která prochází „stadium identity“ a na obzoru je stadium intimity. Učitel ovlivňuje splnění vývojového úkolu, někdy spíše odvrací reálná rizika nesplnění. Přednáška definuje, jak se v tomto stadiu zdravě projevuje sexualita, jak se blíží svému cíli a naplnění, pojem zdravá integrace sexuality. Konkretizuje traumatizující formy sexuálního chování i psycho- sociální aspekty předčasného sexuálního startu mladistvých.

 

Škola není polepšovna – spolupráce rodiny a školy

Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka, vedoucí kurzů prevence rizikového chování a kriminality, sociálních dovedností, etiky a etické výchovy

Ochrana osobností dětí tam, kde učitel nenavazuje na zdravý vztah a vzor rodiny. Kdy a jak nahrazuje učitel chybějící základy z rodiny. Pomoc při přerušení negativního transgeneračního přenosu. Ochrana dospívajících před vstupem do aktivního sexuálního života z důvodu podvědomé kompenzace nedostatečného citového naplnění. Integrace sexuality do vztahů. Moderování diskuse žáků v situacích, kdy se formuje osobní hodnotový postoj, k vědomí zodpovědnosti za osobní rozhodnutí.

 

Výchovné úkoly prevence rizikového sexuálního chování z pohledu medicíny

MUDr. Pavel Kabíček, CSc., Vedoucí subkatedry dorostového lékařství IPVZ Praha;
MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů

Pohled na tělesný rozměr zdraví. SRCH D – syndrom rizikového chování v dospívání, s důrazem na jednu součást – rizikové sexuální chování. Zdravotní dopady předčasného sexuálního startu. Otazníky nad zdrženlivostí v dospívání. Epidemiologie – zdroje infekcí. Přehled nemocí přenosných pohlavním stykem, problematika HIV/AIDS z hlediska dostatečných a validních informací, které si potřebuje osvojit žák ZŠ. Zátěž předčasného těhotenství. Je otázkou, zda je učitel preventista rizikového chování, nebo nositel výchovy. Zkušenosti dorostového lékaře s výchovou dospívajících.

 

Poučení z různých metod prevence šíření HIV/AIDS

Mgr. František Krampota, ředitel a lektor, ACET ČR, z.s.

Základní aktualizace informací o šíření HIV/AIDS ve světovém měřítku, přístupy k prevenci, ABC doporučené WHO, poučení ze statistik, zkušenosti s vnímavostí školní mládeže a osvědčené způsoby argumentace, příklady dobré praxe. Efekt externích lektorů a využití učitelem v další výuce.

 

A co děláte na síti vy? Bezpečné chování na internetu – prevence zneužití

Mgr. Petra Michalová, lektorka Národního centra pro rodinu

Ohrožení zneužíváním je jedním z motivů začlenění sexuální výchovy do školního vyučování. Přehled praktických pravidel a osvědčených pedagogických kroků výchovy k bezpečnému chování na internetu. Spolupráce rodiny a školy. Rozdílné generační přístupy k využívání médií, mediální gramotnost. Příklady dobré praxe, možnost spolupráce s NNO.

 

Dobrá praxe – přehled programů výchovy ke vztahům.

Soubory ke stažení

Konference pro učitele – DVPP, Liberec, 13. 11. 2017 (velikost: 2074kB, typ: PDF)Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze