Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Aktuality » Školení vztahové sexuální výchovy: JAK SE RODÍ RODINA - 7.2.2018

Školení vztahové sexuální výchovy: JAK SE RODÍ RODINA - 7.2.2018

Zaškolení k používání filmové pomůcky na I. stupni

PŘIHLÁŠKA ZDE!!!

Naše organizace vytvořila metodickou pomůcku pro vyučování v primární škole, určenou žákům třetích, čtvrtých a pátých tříd. Je komponovaná tak, aby se splnil požadavek RVP ZV dát žákům základy sexuální výchovy. Jedná se o audiovizuální systém s jednoduchým a intuitivním ovládacím prostředím, do něhož se mají interaktivně zapojovat děti. Systém spustí učitel na interaktivní tabuli (případně promítá pomocí dataprojektoru). Vzdělávací program předkládá odborná východiska k sexuální výchově na prvním stupni a praktické zaškolení, aby učitel ovládal technické prvky, kterými se interaktivní program obsluhuje.

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT-29020/2017-1-1057. Účastník dostane osvědčení.

Termín a místo konání semináře:

7. února 2018

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.: Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice, vchod A.

(Dlouhá přízemní žlutá budova v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.)

Prezentace od 8:30, zahájení v 9:00, ukončení do 14:00.

V přestávkách káva a občerstvení, jednoduchý oběd.

Konferenční poplatek 900 Kč je možné uhradit na místě hotově, nebo bankovním převodem (organizátor vystaví fakturu). Formu poplatku, prosíme, vyplňte do přihlášky. Poplatek zahrnuje občerstvení, tištěnou metodiku a nosič, na kterém bude aplikace „Jak se rodí rodina“ ke spuštění (DVD nebo USB flash-disk). Absolvováním tohoto zaškolení získá účastník oprávnění pomůcku „Jak se rodí rodina“ používat.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova@prorodiny.cz ;

Anotace přednášek:

1. Základy formování osobnosti ve vztahových otázkách u dětí 6-10 let

Úvodní blok, nahlédnutý ze zorného úhlu prevence rizikového chování. Zdravé vztahy jako protektivní faktor případného rizikového sexuálního chování v dospívání. Uvedení souvislosti prevence RCH jednak pro osobní život jedince, jednak pro fungování společnosti. Provázanost projevů rizikové chování s důrazem na speciální význam společenského dopadu právě u rizikového sexuálního jednání. Potřebná témata oboru „Člověk a jeho svět“, která uvádějí do osobnostní výchovy a do základů sexuální výchovy, naplnění RVP ZV. Téma předpokládá, že na ně budou navazovat další referáty. Bude ilustrováno příklady z praxe s preventivním programem na prvním stupni základních škol. (MUDr. Maria Fridrichová, 1 hodina)

2. Profil žáků z hlediska vývojového období

Shrnutí poznatků vývojové psychologie s důrazem na mladší školní věk. Perspektiva období dospívání s následnými vývojovými úkoly. Specifika rozvíjení sexuality v tomto období (1. stupeň ZŠ), možnosti učitele, rozvoj dítěte na kognitivní i emocionální rovině, rizikové faktory nesplnění vývojového úkolu. Komunikace s jednotlivcem i se třídou, pedagogická zásada přiměřenosti. (1 hodina)

3. sexuální výchova v primární škole

Téma slouží k uchopení základů sexuální výchovy (učivo vzdělávací oblasti člověk a jeho svět/ člověk a zdraví). Centrum pro rodinu vypracovalo učební pomůcku s názvem „Jak se rodí rodina“, aplikaci s využitím interaktivní tabule (nebo PC + dataprojektoru, případně tabletů). Učitel dostává možnost rozehrát diskusi s dětmi, aby co nejvíce informací sestavily z již známých vědomostí - v ději je animovaná postavička, která na neviditelné pokyny pedagoga interaktivně komunikuje s dětmi. Zde půjde o představení této aplikace pro první stupeň, kde se pomocí děje a příběhu učí o pohlavní soustavě, posiluje se kulturní slovník, kladou se otevřené základy učiva o reprodukci, prenatálním vývoji a porodu. Budou shrnuty nároky odpovídající RVP ZV.

V této části vzdělávacího programu proběhne příprava na diskusi se třídou, varianty rozvíjení diskuse, vyrovnání se s neobvyklými dotazy, opakování odborných podrobností – biologických či medicínských – týkajících se pohlavní soustavy. (MUDr. Maria Fridrichová, 2 hodiny)

4. Technické parametry aplikace „Jak se rodí rodina“ a zaškolení

Seznámení s technickou a metodickou příručkou pro použití aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí HTML, JavaScript a CSS. Běží ve všech moderních internetových prohlížečích, jako jsou Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge a další. Podmínkou naprosté funkčnosti je jejich aktuálnost. Účastníci programu budou vedeni k praktické schopnosti spustit a obsluhovat tuto metodickou pomůcku pomocí techniky, kterou běžně užívají, ať je to notebook, tablet nebo chytrý telefon, případně otevření souboru z USB flash disku přímo v interaktivní tabuli. (MUDr. Maria Fridrichová + IT technik Centra pro rodinu, 2 hodiny)

5. Závěrečná diskuse a test

Poslední blok předpokládá zodpovězení otázek, opakované vysvětlení pasáží, které si účastníci vyžádají, cvičné spuštění aplikace účastníky, modelování situace ve třídě. Základní představená fakta se nakonec zopakují v krátkém závěrečném testu. (MUDr. Maria Fridrichová, 1 hodina)

 Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze