Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy a aktivity

Programy a aktivity

Příprava na manželství

Základní myšlenkou je nabídnout podporu, vzdělání a možnost rozvoje osobnosti všem lidem, kteří se chtějí lépe připravit na život v manželství a rodině. Také šířit myšlenku důležitosti manželství, rodiny, vztahu lásky ve smyslu „být druhému darem“, zejména u mladé generace. Chceme tak souběžně podpořit osobní...

celý článek

Poradna pro vztahy a rodinu

Víme, že životní cesta každé rodiny je originální a specifická. Poskytujeme prostor pro diskrétní řešení manželských, partnerských, rodinných, vztahových, a také individuálních a osobních situací. Nabízíme doprovázení v určitých životních situacích. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství:...

celý článek

Pěstounské rodiny

podpora a doprovázení pro náhradní rodiče, pěstouny a děti v pěstounské péči Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí na základě pověření podporu pěstounským rodinám. Tato podpora se uskutečňuje po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Poslání pověřené osoby Posláním Centra pro rodinu a sociální...

celý článek

Senioři

Aktuální program níže ke stažení.   Pro seniory a střední věk nabízíme programy v těchto oblastech: duchovní vzdělávací volnočasové mezigenerační aktivizační Hnutí La vie Montante     Naším posláním je: zkvalitnění života seniorů aktivní zapojení do společnosti i církve vytváření...

celý článek

Vzdělávání, kurzy

Komplexní příprava na manželství Vyjmenovaná slova - přednášky Manželská abeceda Bezprostřední příprava na manželství Škola partnerství Podpora fungování rodiny Manželská setkání Manželské večery Ve škole Ježíšově Rodičovské aktivity-kurzy Kurz efektivního rodičovství Školení PPR   Projekt...

celý článek

Výstavy

Anotace výstav  Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajišťuje posilu hodnoty rodiny realizováním osvětových výstav pro širokou veřejnost. Pronajímáme autorské fotografické a interaktivní výstavy. Návštěvníkům nabízíme několik forem v různých provedeních, od potištěných pláten na kovaných stojanech s možností...

celý článek

Přednášky o manželství a rodičovství

Překážky trvalého vztahu Každý z nás touží po kvalitním vztahu. Očekává přijetí, pochopení, sdílení radosti i bolesti. Život však nepřináší jen pěkné chvíle. Na mnohé se dá připravit, mnohému předejít, mnohé je nutné jen přežít. V současné době není jednoduché vybudovat a udržet trvalý vztah. O svých zkušenostech...

celý článek

Školská primární prevence

Vztahová sexuální výchova Angažujeme se v poskytování ucelené výchovy od nejútlejšího věku. Zastáváme názor, že každý lidský jedinec je přirozeně vybaven žít ve vztazích a že člověka je potřeba vnímat jako sexuální bytost, tedy i s jeho pohlavností, která je zapojena do vztahů. Cíl: aktivně přispět k formování...

celý článek

Duchovní programy

Všechny naše programy jsou založeny na křesťanských hodnotách, některé však jsou vyloženě určené k prohlubování duchovního života nejen ve vlastní rodině. Zaštiťuje pobočka Opava – Duchovní obnovy pro muže, ženy, rodiny, Židovské tance, …Texty pro společenství - Ve škole JežíšověAktivity pro seniory – Duchovní...

celý článek

Nabídka farnostem a obcím

Některé z našich aktivit připravujeme na různých místech Ostravsko-Opavské diecéze potažmo Moravskoslezského kraje. Proto i Vaše farnost nebo obec tak může být na chvíli našim domovem. Zároveň je to možnost pro farnosti a obce jak rozšířit nabídku pro své farníky a občany. Zejména bychom upozornili na naši nabídku výstav...

celý článek

Když jeden odejde

Osamělým, rozvedeným, ovdovělým a členům neúplných rodin nabízíme programy spřáteleného Centra pro rodinný život v Olomouci. Programy pro neúplné rodiny, ovdovělé.

celý článek

Manželé a rodiče

V podpoře rodiny založené na manželství muže a ženy vidíme jádro a základní smysl veškeré práce. To je řečeno vizí organizace “poskytovat podporu rodinám i jednotlivcům prostřednictvím příležitostí, programů, aktivit, vzdělávání a také formou svědectví a vzájemné podpory“. Našim základním cílem je přispět...

celý článek

Víkendy pro ženy

Židovské tance

Manželská setkání seniorů

Manželská setkání seniorů nabízejí možnost setkat se s přáteli a popovídat si pobýt s Pánem vyslechnout přednášky a zamyslet se nad vzájemnými vztahy v rodině trochu oprášit partnerské vztahy od každodenních všedností a načerpat posil na další cestu Kontakt

celý článek

Mediace a rodinné konzultace

Specifický typ doprovázení osob, které mají problém neřešitelný vlastními silami. Mediace je technika pomoci k dosažení dohody při sporu. Posláním je pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy. Na proces mediace může navázat rodinná konzultace, často velmi účinně...

celý článek

Plánování rodičovství přirozenou metodou

Celoročně je k dispozici poradna plánování rodičovství. Najdete ji ve středisku RODINA, v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh. Posláním poradny je dodat odbornou kompetenci při nakládání s plodností manželů. Poskytuje individuální poradenství v otázkách regulace porodnosti, vyučuje...

celý článek

Poradna pro vztahy a rodinu - odborné sociální poradenství

"Informace pro klienty! Z důvodu čerpání dovolených je provoz poradny v červenci a srpnu omezen. Můžete nás kontaktovat standardně na telefonním čísle 775 244 291. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto. Tým poradců Poradny pro vzrahy a rodinu " Pomáháme v nepříznivých životních situacích, zvláště osobních...

celý článek

MUDr. Jitka Krausová - pastorálně terapeutické poradenství

Poradnu vede MUDr. Jitka Krausová, bývalá dlouholetá psychiatrička, která nyní pracuje jako terapeutka při arcibiskupství v Olomouci. Do Ostravy dojíždí obvykle 1x za měsíc na 1 -3 dny do poradny při Centru pro rodinu a sociální péči z.s. Poradenství je zaměřeno komplexně, tedy zohledňuje stránku biologickou, psychickou,...

celý článek

Dohody s pěstouny

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí na základě pověření podporu pěstounským rodinám. Tato podpora se uskutečňuje po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Více o cílech a poslání v sekci Pěstounské rodiny. V rámci doprovázení nabízíme pěstounským rodinám podporu v těchto oblastech:  (1) Pověření...

celý článek

M_ANIMA

Motto: Rodina a profese – dvě strany téže mince. Nehledáme rozpor, ale harmonii Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. se od 1. 1. 2012., jako partner zapojilo do projektu M_ANIMA flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00007     Žadatel...

celý článek

Kurz efektivního rodičovství

Patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny. KER vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse. Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku....

celý článek

Školení PPR

Symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství Vzdělávací setkání v rozsahu až 30 hodin na téma symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství. Metodiku sestavil tým předních odborníků gynekologů, psychologů a pedagogů na základě rozsáhlého výzkumu zadaného vládním programem Spolkové republiky...

celý článek

Škola rodičovských a rodinných kompetencí - Manželská setkání

 Škola rodičovských a rodinných kompetencí – Manželská setkáníTermín: 13. – 20. července 2019Místo: VelehradJIŽ PLNĚ OBSAZENO!!!                  Škola rodičovských a rodinných kompetencí - Manželská setkání v České republice už mají více než dvacetiletou tradici. Za...

celý článek

Manželské večery

Kurz Manželské večery Manželské večery jsou seriál osmi setkání v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, spojených s inspirací, jak budovat zdravé a trvalé manželství. Charakter kurzu: Vedoucí manželský pár nabízí svědectví a poznatky o zákonitostech fungujícího manželství a vybízí ke vlastní reflexi....

celý článek

Texty pro společenství

Materiály pro společenství manželů a rodin Ve škole Ježíšově 2006 Cestou nového života 2007 Desatero 1 - 4 2008 Desatero 5 - 6 2009 Desatero 7 - 10 2010 Blahoslavenství I. díl 2011 Blahoslavenství II. díl 2012 Život z víry – Bibličtí svědkové víry 2013 Život z víry - o ctnostech a neřestech Další materiály pro...

celý článek

Vyjmenovaná slova - přednášky

„Vyjmenovaná slova o sexu a manželství“ – projekt formačních přednášek CPR nabízí přednášky a workshopy s tématikou vztahů, manželství a rodiny podle objednávky zájemce. Objednávat může kdokoliv z řad nejširší veřejnosti. Cílovou skupinou jsou zájemci bez omezení. Mladí i zralí, svobodní i zadaní....

celý článek

Manželská abeceda

Vzali jste se a najednou je to jiné, než jste si představovali? Je spousta věcí, na které se potřebujete zeptat? Nebo se chcete setkat s partou lidí, kteří jsou také na začátku plavby? Manželská ABECEDA je seriál setkání pro manžele nedlouho po svatbě (zhruba do 5ti let), zabývající se problémy a tématy, která bývají aktuální...

celý článek

Bezprostřední příprava na manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. chce spolupracovat na přípravě mladých lidí ke společnému životu v manželství i s dalšími subjekty. Jednou z možných forem této spolupráce je nabídka přednášek a seminářů v rámci tzv. bezprostřední přípravy na manželství probíhající v římskokatolické církvi. V současné...

celý článek

Škola partnerství

Většina z nás touží po lásce, po hezkých a stabilních vztazích, ale málokdo si uvědomuje, že dobrý dlouhodobý vztah nevznikne sám od sebe. Naopak, je nutné na něm neustále pracovat. Ale jakým způsobem? To se většinou ve škole nedozvíme. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pro vás proto připravilo program, který...

celý článek

Mgr. Marta Luzarová

Nabízí diagnostiku, služby klinické psychologie a rodinné terapie. Dojíždí na pracoviště střediska RODINA podle počtu objednaných klientů. Poskytuje poradenství a terapii zejména v těchto oblastech: krizové situace vč. problematiky týkající se nezaměstnaných, depresivní stavy, úzkostné stavy, panické poruchy, psychosomatické...

celý článek

Mgr. Marie Szymiková

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně, studium zakončila v roce 1994, ve stejném roce také zakončila studium na Pražské psychoterapeutické fakultě. V letech 1994-1997 pracovala jako klinický psycholog v Psychiatrické ambulanci v Závodní nemocnici v Ostravě-Vítkovicích, od roku 2012 pracuje v Poradně pro...

celý článek

PhDr. Pavel Moravec

Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě. Roku 2003 byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Ostravě‑Porubě a v letech 2007–2014 jako farář...

celý článek

Celoročně pro rodinu + Zveme Česko na rande

„Zveme Česko na rande“ je projekt roku 2019, speciálně zaměřený na podporu manželského života. Přispíváme tak k fungujícímu životu rodin, k pozitivnímu prostředí pro výchovu dětí. V „Národním týdnu manželství“: 12. 2. 2019 – Valentýnské rande pro manžele v KAFÁRNĚ v Ostravě–Porubě; 14. 2. 2019 – Valentýnské...

celý článek

Bc. Dagmar Ševčíková

Sociální práci se věnuje od roku 1995. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nejprve pracovala jako kurátor pro děti a mládež v Havířově, poté jako sociální pracovník Poradny Elpis ve Slezské diakonii, kde pomáhala obětem násilí, týrání a zneužívání. V letech 2011 - 2016 byla poradcem a...

celý článekDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze