Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy a aktivity » Dohody s pěstouny

Dohody s pěstouny

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí na základě pověření podporu pěstounským rodinám. Tato podpora se uskutečňuje po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Více o cílech a poslání v sekci Pěstounské rodiny.

V rámci doprovázení nabízíme pěstounským rodinám podporu v těchto oblastech: 

(1) Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí

 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí služby osobám pečujícím (pěstounům, poručníkům), dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje je naše organizace pověřenou osobou k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí.

(2) Dohoda o výkonu pěstounské péče  

V rámci pověření na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, může naše organizace sepisovat s pěstounskými rodinami Dohody o výkonu pěstounské péče. Na základě této dohody poté probíhá další spolupráce a doprovázení pěstounské rodiny.

Vzor dohody je po požádání k dispozici u sociální pracovnice.

(3) Vzdělávání pěstounů

Pěstouni mají možnost v rámci povinného vzdělávání využít nabídky  Centra pro rodinu a sociální péči z. s.. Tato nabídka mimo jiné zahrnuje Kurz efektivního rodičovství, Školu rodičovských a rodinných kompetencí, nebo další kurzyvedené odborníky na danou problematiku.

Pěstouni se mohou také zúčastnit vzdělávání, které je nabízeno jinými organizacemi, například Centrem sociálních služeb, se kterým má naše organizace navázanou úzkou spolupráci v této oblasti.

(4) Individuální přístup

Každá pěstounská rodina, která s naší organizací sepíše Dohodu o výkonu pěstounské péče, se bude pravidelně – jednou za dva měsíce setkávat s „klíčovou pracovnicí“. Tato pracovnice zajišťuje individuálně pro každou pěstounskou rodinu podporu a pomoc.

(5) Pomoc se zajištěním krátkodobé péče o dítě

Pěstouni mohou využít nabídky hlídání dítěte, které jim bylo svěřeno do péče v případech, které jsou uvedeny v zákoně. Jedná se o situace, kdy pěstoun vyřizuje záležitosti na úřadech, v případě nemoci pěstouna, nebo pokud je nutné ošetřovat jiného člena rodiny. Hlídání může být uskutečněno také v případě narození, nebo úmrtí v rodině.

Hlídání dítěte je zajištěno asistentem, kterého organizace vybere sama, nebo lze tuto službu také za určitých podmínek zajistit příbuzným, nebo známým pěstounské rodiny.

(6) Psychologické poradenství

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pěstounům v případě potřeby zprostředkuje  psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc u odborníků působících v této organizaci.

V rámci doprovázení pěstounské rodiny je možnost také určité finanční podpory v případě potřeby odborníka působícího v jiné organizaci.

(7) Pomoc při zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou

V rámci doprovázení pěstounské rodiny nabízíme pomoc při zprostředkování kontaktu dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou. Při tomto procesu pěstounská rodina může například využít pomoc a podporu v rámci poradenství. Je zde také možnost využití prostor pro kontakt samotný atd.

(8) Dlouhodobé odlehčení

Pěstouni mohou u dítěte v pěstounské péči, které má 2 roky a více využít možnost finanční podpory v souvislosti s táborem, nebo vícedenním pobytem tohoto dítěte. Také je zde možnost vícedenního hlídání dítěte v souvislosti s odlehčením pěstounů.

(9) Hlídání dětí v pěstounské péči v době vzdělávání pěstounů

Pěstouni v rámci naší organizace mohou využít nabídku hlídání dětí v pěstounské péči v době, kdy jsou účastni povinného vzdělávání. 

Kdy není možné uzavření dohody:

  • Zájemce o služby má bydliště v jiném místě, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CPR (OV, OP, NJ, FM, KA).
  • V případě, že CPR má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. V případě navýšení kapacity nebo uvolnění místa, bude zájemce informován. 

 

Kontakt

Pěstounské rodiny

E-mail: pestouni@prorodiny.cz

Více informací

Kurz efektivního rodičovství
Škola rodičovských a rodinných kompetencí - Manželská setkání
Manželské večery
Mediace a rodinné konzultace
Poradna pro vztahy a rodinu - odborné sociální poradenstvíDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze