Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy a aktivity » PhDr. Pavel Moravec

PhDr. Pavel Moravec

PhDr. Pavel Moravec

Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě.

Roku 2003 byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Ostravě‑Porubě a v letech 2007–2014 jako farář v Ostravě‑Pustkovci. Od července 2014 je duchovním správcem farnosti Ostrava-Plesná.

V letech 2008–2013 vystudoval dálkově jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v únoru 2014 složil rigorózní zkoušku. V současné době je na stejné škole doktorandem v oboru klinická psychologie, věnuje se výzkumu souvislostí mezi spiritualitou a psychopatologií a vede seminář Psychologie náboženství.

Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii a absolvoval výcvik v dyadické vývojové terapii (terapie attachmentu a vývojového traumatu).

Od září 2013 pracuje jako psycholog v Poradně pro vztahy a rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči, z. s. v Ostravě. Od ledna 2017 pracuje jako OSVČ. Jako kněz i psycholog pomáhá při tzv. Manželských setkáních.

Pracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Individuální klienti s úzkostmi a depresemi, problémy se sebehodnocením a potlačeným sebevědomím (včetně menšinově orientovaných jedinců).
  • Individuální klienti s psychosomatickými obtížemi.
  • Individuální klienti s psychickými problémy, které úzce souvisí s vírou v Boha nebo náboženským životem (nadměrné prožívání viny, pocit ztráty smyslu života).
  • Poradenství manželským párům s problémy v komunikaci (je nezbytné, aby manželé měli vůli své problémy řešit a nečekali, že někdo vyřeší jejich problémy za ně).

Nepracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Děti a mládež do 18ti let. V případě problémů s dětmi se obraťte na Pedagogicko-psychologickou poradnu nebo dětského klinického psychologa ve svém okolí.
  • Individuální klienti s problémy se závislostmi (alkohol, drogy, gambling) → tito klienti se mohou obrátit na katol. kněze Mgr. Marka Jarguse, absolventa výcviku v systemické terapii, který se těmto klientům věnuje
  • Individuální klienti s problémy se schizofrenií → tito klienti nechť se obrátí na klinického psychologa ve svém okolí

 

„Po několika letech praxe mám zkušenost, že lidé po mě často chtějí zázračné recepty, které by bez námahy vyřešily jejich složité životní problémy. Ač jsem knězem, tak zázračné rady nedávám. Klientům poradny mohu pouze pomoci rozuzlit jejich životní příběh a ukázat cestu, jak řešit problémy, které jim znemožňují naplno žít a rozvíjet svá obdarování.“

PhDr. Pavel Moravec

 

Objednávky zajišťuje M. Mochová v úterý - pátek dopoledne na tel.: 775 244 291.

<< Psychologické poradenstvíDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze