Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy a aktivity » Školská primární prevence

Školská primární prevence

Vztahová sexuální výchova

Angažujeme se v poskytování ucelené výchovy od nejútlejšího věku. Zastáváme názor, že každý lidský jedinec je přirozeně vybaven žít ve vztazích a že člověka je potřeba vnímat jako sexuální bytost, tedy i s jeho pohlavností, která je zapojena do vztahů.

Cíl: aktivně přispět k formování zralých osobností mladých lidí se zdravou a zralou integrací sexuality.

Naše aktivní pomoc ke zlepšení situace ve společnosti jde třemi cestami:

 1. rodiče – posilujeme jejich schopnosti vychovávat,
 2. dospívající mládež – inspirujeme školským preventivním programem,
 3. učitelé – poskytujeme DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Východiska, na kterých stavíme:

 • každý lidský jedinec je přirozeně vybaven žít ve vztazích.
 • Člověka je potřeba vnímat jako sexuální bytost (sexualita je součástí jeho identity).
 • Osobnost se formuje výchovou především v rodině, skrze vztah, vzor i poučení.
 • Dítě má v každém životním období specifický vývojový úkol, odborně je žádoucí respektovat poznatky vývojové psychologie.
 • Součásti výchovy, které se dotýkají sexuality, se vyskytují od nejútlejšího věku, patří k nim vytvoření základní důvěry v kojeneckém období, uvědomění vlastního já a vznik základů vůle v batolecím a předškolním období, proto je těžiště výchovy ke zdravé integraci sexuality v rodině.
 • Rodiče si ne vždy uvědomují svou úlohu, ale je možné je odborně vybavit i motivovat, není tedy nutné považovat rodiče za pasivní a rovnou přesouvat osobní vztahovou (sexuální) výchovu dětí do kompetence školství.
 • Škola může být příspěvkem, doplňkem nebo pomocníkem, zvláště pro děti ze sociálně neharmonického prostřední, pokud její výchovné působení vede ke spojení informací a společensky zdravých hodnot.
 • Za žádoucí společensky potřebnou normu považujeme zakládání věrného, monogamního, trvalého vztahu, ověřeného kvalitní dobou známosti, vyjádřeného manželstvím, kde se spojuje kladné hodnocení sexuality a sexu s úctou k plození dětí a k rodině.
 • Výchova k odpovědnému užívání sexuality, pokud zahrne vědecké poznatky o zdraví fyzickém, psychickém i sociálním, a naproti tomu bude vedena se znalostmi o rizikovém sexuálním chování a SRCH D (syndromu rizikového chování dospívajících), si žádá abstinenci v době dospívání a věrnost v trvalém vztahu v dospělosti.
 • Výchova k „bezpečnějšímu sexu“ ve smyslu používání kondomů je pro dobu dospívání sekundární prevencí, je tedy pro osoby, které volí rizikové chování.
 • Pojem plánované rodičovství není totožný s užíváním antikoncepce.
 • Plánované rodičovství je možné praktikovat v zásadě jedním ze dvou přístupů, buď používáním přirozených metod, tedy pomocí znalostí o fyziologii plodnosti a periodické abstinenci, nebo používáním antikoncepce.
 • Znalosti o přirozeném střídání plodných a neplodných období rozhodně patří k informacím, na které má dítě právo a které odpovídají pedagogické zásadě přiměřenosti.
 • Plánování rodičovství je projevem odpovědnosti, motivace k plánovanému rodičovství však nesmí zastínit pozitivní hodnotu plození (není největší hodnotou dovednost nemít děti);
 • rodičovství je pozitivní hodnota.
 • Speciální důraz pro dospívající je kladen na hodnotu lidské svobody, na svobodu spojenou s odpovědností za vlastní rozhodnutí a činy.

Kontakt

MUDr. Maria Fridrichová

Vedoucí programů
Telefon: 731 625 618
E-mail: mfridrichova@prorodiny.cz

Více informací

Přednášky pro rodiče
Školský preventivní program
Vzdělávání pedagogů - DVPPDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze