Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy a aktivity » Výstavy

Výstavy

Anotace výstav 

Obrazy rodičovství

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajišťuje posilu hodnoty rodiny realizováním osvětových výstav pro širokou veřejnost. Pronajímáme autorské fotografické a interaktivní výstavy. Návštěvníkům nabízíme několik forem v různých provedeních, od potištěných pláten na kovaných stojanech s možností nasvícení přes dřevěné panely až po interaktivní formu s velkými kulisami. Součástí některých výstav je videoprojekce. Výstavy jsou zdrojem zábavy a vědění pro děti i dospělé a ideálním místem,  kde může strávit čas celá rodina.

Mohou být nainstalovány v sálech a výstavních prostorách, školách, knihovnách, kostelích, chodbách kulturních a nákupních středisek, na náměstích a veřejných prostorách.

Výstavy se dle jednotlivých projektů a akcí mohou stát také součástí větších výstavních celků, nebo dle povahy koncepce mohou být využity pouze dílčí interaktivní  nebo  textové komponenty.

Na základě požadavků jednotlivých subjektů zajištujeme odborné poradenství, cenovou kalkulaci, převoz, instalace a od instalace,  zaškolení lektorů.

Zapůjčením těchto výstav je možno obohatit sama sebe a okolí, ale také přispět na činnost a aktivity Centra pro rodinu a sociální péči, které podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot.

 

Nabízíme tři tematické cykly:

Výstavy s tématem rodina:  

foto: Hledání – fotografická výstava Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu Obrazy rodičovství Rodina Svoji

Hledání

Mezinárodní rok rodiny
v evropském kontextu

Obrazy rodičovství

Rodina

Svoji

Cílem jednotlivých výstav je ukázat hodnoty rodiny, naplňování funkcí rodiny dříve a dnes, vzájemné soudržnosti, formy práce a volného času. Dále ukazují změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství a význam těchto změn pro rodiče či dítě. Poukazuje na biologické dispozice, které jsou v průběhu rodičovské fáze využívány, a na jejich provázanost s vývojem dítěte.

Záměr je ovlivněn současnou situací ve společnosti, kdy klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro osobní růst člověka.


Osobnosti dneška:

Benedikt XVI.<br/> - dělník na vinici Páně Matka Tereza – světlo v temnotě dneška Po stopách Cyrila a Metoděje Poutník Jan Pavel II. Svatováclavské legenda
Benedikt XVI. - dělník na vinici Páně

Matka Tereza – světlo v temnotě dneška

Po stopách Cyrila a Metoděje

Poutník Jan Pavel II.

Svatí Evropy a jejích atributy

Svatováclavské legenda

Výstavy jsou výpovědí o výjimečných lidech a svatých. Mapují jejich životní cestu, setkání a růst. Představují významnou kapitolu našich dějin, která souvisí s kořeny naší historie, vzdělanosti, kultury, počátku státnosti a připomíná významný odkaz nejen mladé generaci.


Škola hrou:

Byl jednou jeden kůň Dřevo, dřívko, dřívečko Hlavolamy – Dobrodružství na hradě Hlavolamy – V uličkách starého města Oči nevidomých - uši neslyšících
Byl jednou jeden kůň Dřevo, dřívko, dřívečko Hlavolamy – Dobrodružství na hradě Hlavolamy – V uličkách starého města Oči nevidomých - uši neslyšících
Ptáci kolem nás Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plazi Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci Zdeněk Burian Zdeněk Miler dětem
Ptáci kolem nás Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plazi Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci Zdeněk Burian Zdeněk Miler dětem

Interaktivní výstavy jsou založeny na Komenského principu škola hrou“. Cílem výstav není zahltit návštěvníka množstvím informací, ale pomoci různých činností jej zážitkovou formou s tématem dané výstavy blíže seznámit a motivovat k zájmu. Děti i dospělí si mohou vše samostatně vyzkoušet, ohmatat a navzájem spolupracovat. Výstavy mohou být také realizovány přímo ve školách anebo blízkých kulturních zařízeních. Tak pro školy odpadá cestování, pro pedagogy i žáky vzniká časová úspora a projekt může z jedné školy navštívit větší počet tříd. Výstavy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro lidi s hendikepem a žáky ze speciálních škol. Pedagogové oceňují možnost zážitkového vzdělávání s aktivním zapojením žáků a rozmanitost nabízených projektů.


 Reference - napsali o násNapsali o nás

 

Kontakt

Jan Makyča

Výstavy-vedoucí provozu
Telefon: 775 903 590
E-mail: jmakyca@prorodiny.cz
WWW: www.prorodiny.czDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze