Středisko RODINA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: rodina.prorodiny.cz » RODINA » Programy - aktivity

Programy - aktivity

Příprava na manželství

Základní myšlenkou je nabídnout podporu, vzdělání a možnost rozvoje osobnosti všem lidem, kteří se chtějí lépe připravit na život v manželství a rodině. Také šířit myšlenku důležitosti manželství, rodiny, vztahu lásky ve smyslu „být druhému darem“, zejména u mladé generace. Chceme tak souběžně podpořit osobní...

Škola partnerství

Většina z nás touží po lásce, po hezkých a stabilních vztazích, ale málokdo si uvědomuje, že dobrý dlouhodobý vztah nevznikne sám od sebe. Naopak, je nutné na něm neustále pracovat. Ale jakým způsobem? To se většinou ve škole nedozvíme. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pro vás proto připravilo program, který...

celý článek


Podpora fungování rodiny

Manželská setkání

Manželská setkání v České republice už mají více než dvacetiletou tradici. Za tu dobu z jednoho kurzu pro několik párů vzniklo 4-5 kurzů, kterými každý rok projdou stovky manželských párů. Jeden...

celý článek

Manželské večery

Kurz Manželské večery jsou seriál osmi setkání v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, spojených s inspirací, jak budovat zdravé a trvalé manželství. Charakter kurzu: Vedoucí manželský pár nabízí svědectví a poznatky o zákonitostech fungujícího manželství a vybízí ke vlastní reflexi. Během...

celý článek

Kurz efektivního rodičovství

Patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny. KER vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse. Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých...

celý článek

Texty pro společenství

Materiály pro společenství manželů a rodin Ve škole Ježíšově 2006 Cestou nového života 2007 Desatero 1 - 4 2008 Desatero 5 - 6 2009 Desatero 7 - 10 2010 Blahoslavenství I. díl 2011 Blahoslavenství II. díl 2012 Život z víry – Bibličtí svědkové víry 2013 Život z víry - o ctnostech a neřestech Další materiály pro...

celý článek

Celoročně pro rodinu


Poradna pro vztahy a rodinu

Víme, že životní cesta každé rodiny je originální a specifická. Poskytujeme prostor pro diskrétní řešení manželských, partnerských, rodinných, vztahových, a také individuálních a osobních situací. Nabízíme doprovázení v určitých životních situacích. Psychologické poradenství: anonymně pomáháme v nepříznivých...

celý článek

Mediace a rodinné konzultace

Specifický typ doprovázení osob, které mají problém neřešitelný vlastními silami. Mediace je technika pomoci k dosažení dohody při sporu. Posláním je pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy. Na proces mediace může navázat rodinná konzultace, často velmi účinně...

celý článek

Pastorálně terapeutické poradenství

Pastorálně-terapeutickou poradnu vede při arcibiskupství v Olomouci MUDr. Jitka Krausová, původně psychiatrička, nyní pastorální terapeut olomoucké diecéze. Do Ostravy dojíždí 1x za měsíc na 1-3 dny do poradny při Centru pro rodinu a sociální péči z. s. Pro jaké potíže, problémy a otázky je poradna určena psychické...

celý článek

Plánování rodičovství přirozenou metodou

Celoročně je k dispozici poradna plánování rodičovství. Najdete ji ve středisku RODINA, v areálu lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh. Posláním poradny je dodat odbornou kompetenci při nakládání s plodností manželů. Poskytuje individuální poradenství v otázkách regulace porodnosti, vyučuje...

celý článek


Pěstounské rodiny

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí na základě pověření podporu pěstounským rodinám. Tato podpora se uskutečňuje po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Poslání pověřené osoby Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. jako pověřené osoby je uzdravovat, podporovat a posilovat vztahy mezi...

celý článek

Dohody s pěstouny

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí na základě pověření podporu pěstounským rodinám. Tato podpora se uskutečňuje po sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče. Více o cílech a poslání v sekci Pěstounské rodiny. V rámci doprovázení nabízíme pěstounským rodinám podporu v těchto oblastech: (1) Pověření...

celý článek


Programy pro seniory

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. nabízí speciálně pro seniory a střední věk programy v těchto oblastech: duchovní vzdělávací volnočasové mezigenerační aktivizační Hnutí La vie Montante Manželská setkání seniorů. Našim posláním je:- zkvalitnění života seniorů,- ...

celý článek

Akademie pro třetí věk

Akademie pro třetí věk je určena pro všechny bez rozdílu vzdělání, obsahuje přednášky z různých oblastí např. biblistiky, dějin, psychologie, liturgiky, církevního práva a umění.

celý článek

Manželská setkání seniorů

Manželská setkání seniorů nabízejí možnost setkat se s přáteli a popovídat si pobýt s Pánem vyslechnout přednášky a zamyslet se nad vzájemnými vztahy v rodině trochu oprášit partnerské vztahy od každodenních všedností a načerpat posil na další cestu

celý článek

Když jeden odejde

Osamělým, rozvedeným, ovdovělým a členům neúplných rodin nabízíme programy spřáteleného Centra pro rodinný život v Olomouci. Programy pro neúplné rodiny, ovdovělé.

celý článek


Přednášková a vzdělávací činnost

Komplexní příprava na manželství Vyjmenovaná slova - přednášky Manželská abeceda Bezprostřední příprava na manželství Škola partnerství Podpora fungování rodiny Manželská setkání Manželské večery Ve škole Ježíšově Rodičovské aktivity-kurzy Kurz efektivního rodičovství Školení PPR Projekt...

celý článek

Školská primární prevence

Vztahová sexuální výchova Angažujeme se v poskytování ucelené výchovy od nejútlejšího věku. Zastáváme názor, že každý lidský jedinec je přirozeně vybaven žít ve vztazích a že člověka je potřeba vnímat jako sexuální bytost, tedy i s jeho pohlavností, která je zapojena do vztahů. Cíl: aktivně přispět k formování...

celý článek

Vzdělávání pedagogů - DVPP

Vztahová sexuální výchova Angažujeme se v poskytování ucelené výchovy od nejútlejšího věku. Zastáváme názor, že každý lidský jedinec je přirozeně vybaven žít ve vztazích a že člověka je potřeba vnímat jako sexuální bytost, tedy i s jeho pohlavností, která je zapojena do vztahů. Cíl: aktivně přispět k formování...

celý článek

Škola osobního života

Poslání Školy osobního života Posláním ŠOŽ je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Vize a cíle ŠOŽ Vize Školy osobního života: ŠOŽ chce být programem, který otevřeně pojedná o sexualitě...

celý článek


Realizace výstavy

Anotace výstav Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zajišťuje posilu hodnoty rodiny realizováním osvětových výstav pro širokou veřejnost. Pronajímáme autorské fotografické a interaktivní výstavy. Návštěvníkům nabízíme několik forem v různých provedeních, od potištěných pláten na kovaných stojanech s možností...

celý článekDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze