Domů  Registrace

Více informací o službě Doprovázení pěstounských rodin | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Více informací o službě Doprovázení pěstounských rodin

•    Podpora, pomoc a doprovázení – spolupráce rodiny se sociálním pracovníkem probíhá v prostorách organizace a v domácnosti rodiny. Při poskytování podpory je naším hlavním cílem zájem dítěte.

•    Poradenství - zajištění psychologické péče, odborného sociálního poradenství, mediací a rodinných konzultací.

•    Doprovázení rodin s dítětem se zdravotním postižením – ve spolupráci se službou Rodinný průvodce ve Středisku VÝZVA. Budova umožňuje bezbariérový přístup.

•    Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte včetně asistence při tomto setkání – sociální pracovník doprovází dítě, rodiče i náhradní rodiče během setkání tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a jeho následný zdravý vývoj. Pro setkání nabízíme neutrální prostředí.

•     Vzdělávání – probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek, kurzů, svépomocných skupiny a víkendových vzdělávacích pobytů. Během vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání dětí.

•    Odlehčení – realizujeme v rámci pobytových akcí pro děti nebo v jejich domácím prostředí. Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme na zajištění odlehčení i finanční příspěvky.

•    Zajištění celodenní péče o děti – pěstouni mají právo na pomoc s péčí o dítě v době, kdy jsou v pracovní neschopnosti, v případě ošetřování člena rodiny, při narození vlastního dítěte a při vyřizování nezbytných záležitostí.

•    Doučování dětí – ve spolupráci s nadacemi a dárci.

•    Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými institucemi.

•    Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku