Domů  Registrace

Kurz efektivního rodičovství | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Kurz efektivního rodičovství

Patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny. KER vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse.

Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života.

Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí.

Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem s vědomím své nedokonalosti.

Přehled témat:

  1. Základy efektivního rodičovství, budování kladného vztahu rodič x dítě.
  2. Tři výchovné styly, vliv původní rodiny, jsem jedinečný.
  3. Sourozenecké konstelace.
  4. Pochopení nesprávného chování dětí.
  5. Povzbuzování a chvála.
  6. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání.
  7. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já - sdělení.
  8. Rodičovská autorita - trest a co volit místo něho.
  9. Rodinná pravidla, řád, závěr.
 

KER - ilustrační foto

Přijedeme za vámi...

KONTAKTUJTE NÁS

KER ilustrační foto

Informace o otevření nového kurzu jsou vždy
v aktualitách, je třeba, aby se zájemci o kurz hlásili předem u kontaktní osoby.
Je možné objednat uspořádání celého kurzu na klíč v místě žadatele.

 


 

Řekli o kurzu...

Honza, 2 děti: nejlepší na KERu je zážitek z poznání, že to opravdu funguje (testováno na dětech :) ).

 

Radka, 3 děti: Ker mě naučil být lepší mámou. Děkuji

Zdeňka, 2 děti:  KER mi pomohl porozumět svým dětem. Pochopit, co chtějí říct svým chováním, když se ještě neumějí vyjádřit slovy. Porozumět jejich pocitům a správně je pojmenovat. Poté zvolit správnou metodu ve výchově a dodat dětem odvahu růst k větší samostatnosti, více si důvěřovat a dojít k správnému úsudku. Absolvovala jsem kurz společně s manželem a vidím to jako velký přínos. Více si teď navzájem rozumíme při výchově našich dětí, protože oba víme, k jakým výsledkům při používání daných metod dojdeme. Renča, 2 děti: KER mi pomohl dát do logických souvislostí důvody zlobení dětí a v návaznosti na to mi nabídl možnosti, jak na problémy při výchově reagovat a předcházet jim. Na kurzu jsme si techniky zkoušeli na spoustě praktických příkladů opravdu ze života, které pomohly každou techniku dobře pochopit. Mně kurz přináší hlavně možnost jak s dětmi pracovat v případech, ve kterých jsem cítila, že mé reakce nebyly na jejich "zlobení" úplně správné.

Kontakt

Kontakty

Ivana Zajíčková

Mgr. Valéria Šmýrová

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku