Domů  Registrace

Manželské večery | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Manželské večery

Kurz Manželské večery

Manželské večeryManželské večery jsou seriál osmi setkání v příjemné atmosféře večeře při svíčkách, spojených s inspirací, jak budovat zdravé a trvalé manželství.

Charakter kurzu:

Vedoucí manželský pár nabízí svědectví a poznatky o zákonitostech fungujícího manželství a vybízí ke vlastní reflexi. Během osmi společně strávených večerů je výjimečný čas zamyslet se nad sebou samým a uvědomit si něco nového o svém protějšku. Je příležitost hovořit o problémech, které byly ve shonu každodenního života odsouvány stranou. Manželé zjistí, co působí, že se jejich partner cítí milován. Mají čas k diskusi o chování, které působí bolest jeden druhému, odhalí příčiny napětí ve svých manželstvích, mohou se naučit novým dovednostem, např. jak komunikovat a řešit konflikty.

Vždycky respektujeme soukromí párů (pro každý pár je rezervován jeden stůl). Nikoho nežádáme, aby něco osobního říkal někomu dalšímu. Očekává se však, že o tématech
otevřených na kurzu bude pár spolu hovořit.

Manželské večery 

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro každý pár, který chce společně pracovat na svém vztahu. Je přínosem a povzbuzením i pro páry, jejichž manželství je již pevné. Pomáhá i párům, které procházejí problémy.

Kurz dává důraz na manželství a vyzdvihuje jeho jedinečnost. Vítáme však také dvojice muž + žena, dosud nesezdané, které spolu již nějakou dobu žijí, ale zamýšlejí se nad podstatou, smyslem a vývojem vztahu.
Zájemci se mohou obracet na kontaktní osoby kdykoliv během roku, kurzy běží na různých místech a další se připravují.

 

Délka kurzu:

Kurz trvá osm večerů po osm týdnů. Je dost dlouhý na to, aby umožnil skutečnou změnu ve vztahu. V době mezi jednotlivými večery mají páry příležitost uvést do praxe to, co se naučily.

V jaké situaci je kurz přínosem?

Mnoho lidí se vdává a žení, a přitom nikdy neměli vzor pro budování manželství. Chybí jim nástroje, které je uschopní zůstat spolu. Pokud spolu zůstanou, stává se často, že existují jeden vedle druhého pod jednou střechou a přitom se mezi nimi úplně vytratí vzájemná intimita. Vzájemný vztah se stává stereotypem, nudou, setrvačností… Většina lidí to považuje za přirozený proces. Je jim trapné požádat o pomoc, nebo nevědí, kde ji hledat.

 

Manželské večery

Reakce účastníků na již proběhlé kurzy:

Co se vám na kurzu líbilo? – společenství – atmosféra – večeře – přednášky – čas pro nás dva, otevření témat o kterých jsme nemluvili, nenásilně nás to přinutilo nad těmi věcmi přemýšlet – že tam nebyly žádné diskuse, věci jsme si řešili jen sami dva - snazší možnost otevřít některá „nepopulární témata“ – že to není sobecké, udělat si čas pro manželství, upřednostnit ho před prací a ostatními povinnostmi

Co bylo nejdůležitější věcí, kterou jste se naučili? – je nutné si vyhradit čas jen pro nás dva bez dětí – více naslouchat, více respektovat – poznat důležitost komunikace a poznat hloubku a různost témat – více naslouchat a nepřerušovat, chválit – trochu o tom víc přemýšlet – pokusit se na věc dívat očima toho druhého – být k partnerovi otevřenější.

Kontakty

MUDr. Maria Fridrichová

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku