Domů  Registrace

Škola partnerství | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Škola partnerství

Škola partnerstvíVětšina z nás touží po lásce, po hezkých a stabilních vztazích, ale málokdo si uvědomuje, že dobrý dlouhodobý vztah nevznikne sám od sebe. Naopak, je nutné na něm neustále pracovat. Ale jakým způsobem? To se většinou ve škole nedozvíme.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pro vás proto připravilo program, který  chce tuto mezeru alespoň částečně vyplnit, a zve vás do jiné, netradiční školy – do ŠKOLY PARTNERSTVÍ. V ní se chceme věnovat nejen tomuto „typu“ vzdělávání, ale chceme vám také dát příležitost seznámit se se zajímavými lidmi, vytvořit společenství mladých s podobnými zájmy, sdílet vzájemně své názory na různé podněty a v neposlední řadě rovněž dobře se pobavit.

Kurz Školy partnerství se skládá z pěti víkendových setkání, která na sebe vzájemně navazují. Je proto třeba absolvovat ho celý, nelze se zúčastnit jen jednoho nebo jen vybraných víkendů.  Základní programovou osu každého víkendu tvoří čtyři tematické bloky, v jejichž průběhu zazní buď přednáška odborníka, nebo svědectví manželského páru k danému tématu, následuje prostor pro diskusi v páru a konečně moderované setkání nad dotazy v menších skupinkách. Mezi probíranými tématy naleznete např.:

 • Co si přinášíme z původní rodiny
 • Jaká jsou naše očekávání od manželství
 • Komunikace
 • Vývoj vztahu před manželstvím
 • Budování důvěry ve vztahu
 • Řešení konfliktů
 • Mezi domovem a kariérou
 • Finanční hospodaření rodiny
 • Duchovní život v manželství a rodině
 • Význam závazku v našem životě
 • Etické otázky kolem předávání lidského života
 • Co ohrožuje manželství
 • Přijetí dítěte

Škola partnerstvíProgram doplňují zážitkové aktivity, společné hry, možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky nebo manželskými páry a nezapomínáme ani na duchovní program (modlitba, mše sv., apod.).  Celý kurz doprovází manželský pár společně s knězem.

Přihlásit se mohou nesezdané páry, které uvažují o vstupu do manželství, třeba i v delším časovém horizontu. Kurz není určen pro jednotlivce, ani pro manželské páry. Věková hranice je nastavena přibližně na 18-35 let, bude-li však jeden z dvojice o něco mladší nebo starší, rozhodně to nebrání jeho účasti na kurzu.

Škola partnerství obvykle začíná na podzim (koncem září nebo začátkem října) a končí na jaře následujícího roku. (Hlásit se můžete v průběhu celého roku mailem na adresu chodimespolu@prorodiny.cz.)

Škola partnerství

Cena kurzu je 3 000,- Kč (v případě přihlášení do 15. srpna nabízíme slevu 500,- Kč) a zahrnuje příspěvek na stravu, písemné materiály, které budete mít k dispozici, na dopravu lektorů, případně drobnou odměnu pro ně. Ubytování je na tomto kurzu dotováno Biskupstvím ostravsko-opavským. Platba bude vybírána během prvního víkendového setkání.

 

Škola partnerství 2022/2023

Termíny 14.–16.10., 25.–27.11. 2022, 27.-29.1., 3.–5.3., 21.–23.4. 2023, přihlašování skrze formulář.


Účastnický příspěvek:
2500 Kč/osoba přihlášena do 15.8.
3000 Kč/osoba přihlášena do 30.9.
(Platba bude vybírána během prvního víkendového setkání.)

 

Galerie

Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství Škola partnerství

Kontakty

Vojtěch Orlík

Soubory ke stažení

Plakát Škola partnerství 2022/2023 (velikost: 1878kB, typ: PDF)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku