Domů  Registrace

Doprovázení pěstounských rodin | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Doprovázení pěstounských rodin

podpora pro pěstouny, poručníky a děti v pěstounské péči

Naším posláním je pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách, aby zvládly tuto těžkou situaci. Podporujeme pěstounské rodiče, kteří se rozhodli nabídnout jim svou lásku, domov a rodinu.

Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kde doprovázíme pěstouny

•   Okresy Ostrava, Opava, Frýdek - Místek, Karviná a Nový Jičín.
•   Kancelář klíčových pracovníků a vzdělávací programy probíhají v budově Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. na Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice (areál Lékařské fakulty).

detail obrázku

Pro koho tady jsme

    Pěstouni a poručníci
•    Děti svěřené do náhradní rodinné péče
•    Další děti v náhradních rodinách (biologické, adoptované děti…)
•    Děti, které o pomoc požádají (viz §8 zákon o SPOD)
•    Zájemci o náhradní rodinnou péči

 

Co nabízíme

    Podpora, pomoc a doprovázení
•    Poradenství
•    Kontakt dítěte s biologickou rodinou
•    Vzdělávání
•    Odlehčení a zajištění péče o děti
•    Doučování dětí v PP
•    Terapie My Backpack
•    Svépomocné skupiny pro děti a mládeždetail obrázkudetail obrázku
    „Velké obohacení a hlavně velké dobrodružství…“                              „Naděje pro dítě, zkušenost pro všechny.“                             „Takový adrenalin jsem vůbec nečekala.“               

Cíle pověřené osoby - směřujeme k tomuto stavu

•   Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a přijaté a dobře prospívá ve všech oblastech. Při vyhodnocování zohledňujeme individuální specifika jeho vývoje.
•   Pěstouni dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
•   Pěstoun dokáže nalézt vhodný způsob, jak pečovat o sebe, má zdroje ke zvládání náročných životních situací a případně si dokáže říct o pomoc.
•   Pěstouni dokáží citlivě mluvit s dítětem o jeho minulosti, pracují s jeho životním příběhem k nalezení a přijetí identity dítěte.
•   Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v NRP a jeho biologickou rodinou.
•   Rodina je vnímána jako celek. V této souvislosti je cílem reflektovat potřeby jednotlivých členů rodiny, a pokud o to pěstouni nebo jednotliví členové požádají, pomoci hledat způsoby řešení.

Zásady služby Doprovázení pěstounských rodin

•   Individuální přístup
•   Komplexnost, rodina je vnímána jako celek
•   Úcta a respekt - svoboda vyjádření a rozhodování pěstouna i dítěte
•   Mlčenlivost, důvěra, diskrétnost
•   Zájem dítěte a podpora jeho identity
•   Partnerský přístup, spolupráce, společné přehodnocování a plánování
•   Týmová spolupráce (pěstouni, klíčoví pracovníci, OSPOD – spolupráce ve prospěch dítěte)

Aktuální nabídka vzdělávání

detail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

Uplynulé vzdělávací akce

      
 detail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázku
detail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

Adresa kanceláře:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko RODINA
doprovázení pěstounských rodin
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
(areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)

Úřední hodiny
Pondělí - pátek:
8 - 16 hodin dle předchozí domluvy,
Úterý:
8 - 11 hodin pro neobjednané

Hodně času trávíme v rodinách, proto je lepší se na schůzku dopředu domluvit.

Vedoucí služby:

Mgr. Marie Chrástková
vedoucí služby, sociální pracovnice
mobil: 774 244 257
e-mail: mchrastkova@prorodiny.cz, pestouni@prorodiny.cz

 


Více o službě:

 

  

Středisko RODINA dále nabízí:

Co dále nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči:

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku