Domů  Registrace

Doprovázení pěstounských rodin | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Doprovázení pěstounských rodin

podpora pro pěstouny, poručníky a děti v pěstounské péči

Naším posláním je pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách, aby zvládly tuto těžkou situaci. Podporujeme pěstounské rodiče, kteří se rozhodli nabídnout jim svou lásku, domov a rodinu.

Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kde doprovázíme pěstouny

•   Okresy Ostrava, Opava, Frýdek - Místek, Karviná a Nový Jičín.
•   Kancelář klíčových pracovníků a vzdělávací programy probíhají v budově Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. na Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice (areál Lékařské fakulty).

detail obrázku

Pro koho tady jsme

    Pěstouni a poručníci
•    Děti svěřené do náhradní rodinné péče
•    Další děti v náhradních rodinách (biologické, adoptované děti…)
•    Děti, které o pomoc požádají (viz §8 zákon o SPOD)
•    Zájemci o náhradní rodinnou péči

 

Co nabízíme

    Podpora, pomoc a doprovázení
•    Poradenství
•    Kontakt dítěte s biologickou rodinou
•    Vzdělávání
•    Odlehčení a zajištění péče o děti
•    Doučování dětí v PP
•    Terapie My Backpack
•    Svépomocné skupiny pro děti a mládeždetail obrázkudetail obrázku
    „Velké obohacení a hlavně velké dobrodružství…“                              „Naděje pro dítě, zkušenost pro všechny.“                             „Takový adrenalin jsem vůbec nečekala.“               

Cíle pověřené osoby - směřujeme k tomuto stavu

•   Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a přijaté a dobře prospívá ve všech oblastech. Při vyhodnocování zohledňujeme individuální specifika jeho vývoje.
•   Pěstouni dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
•   Pěstoun dokáže nalézt vhodný způsob, jak pečovat o sebe, má zdroje ke zvládání náročných životních situací a případně si dokáže říct o pomoc.
•   Pěstouni dokáží citlivě mluvit s dítětem o jeho minulosti, pracují s jeho životním příběhem k nalezení a přijetí identity dítěte.
•   Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v NRP a jeho biologickou rodinou.
•   Rodina je vnímána jako celek. V této souvislosti je cílem reflektovat potřeby jednotlivých členů rodiny, a pokud o to pěstouni nebo jednotliví členové požádají, pomoci hledat způsoby řešení.

Zásady služby Doprovázení pěstounských rodin

•   Individuální přístup
•   Komplexnost, rodina je vnímána jako celek
•   Úcta a respekt - svoboda vyjádření a rozhodování pěstouna i dítěte
•   Mlčenlivost, důvěra, diskrétnost
•   Zájem dítěte a podpora jeho identity
•   Partnerský přístup, spolupráce, společné přehodnocování a plánování
•   Týmová spolupráce (pěstouni, klíčoví pracovníci, OSPOD – spolupráce ve prospěch dítěte)

Aktuální nabídka vzdělávání

   

Uplynulé vzdělávací akce

 detail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázku
detail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázku
detail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

Adresa kanceláře:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko RODINA
doprovázení pěstounských rodin
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice
(areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)

Úřední hodiny
Pondělí - pátek:
8 - 16 hodin dle předchozí domluvy,
Úterý:
8 - 11 hodin pro neobjednané

Hodně času trávíme v rodinách, proto je lepší se na schůzku dopředu domluvit.

Vedoucí služby:

Mgr. Marie Chrástková
vedoucí služby, sociální pracovnice
mobil: 774 244 257
e-mail: mchrastkova@prorodiny.cz, pestouni@prorodiny.cz

 


Více o službě:

 

  

Středisko RODINA dále nabízí:

Co dále nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči:

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku