Domů  Registrace

Bc. Dagmar Ševčíková | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Bc. Dagmar Ševčíková

Bc. Dagmar Ševčíková

Vystudovala obor Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Praktické zkušenosti získávala jako kurátorka pro děti a mládež SPOD Havířov, jako sociální pracovnice Poradny ELPIS Slezská diakonie, kde pomáhala obětem násilí, týrání a zneužívání, jako rodinný poradce Centra sociálních služeb Ostrava a také jako referentka pro náhradní rodinnou péči KÚ Ostrava.
V poradenství pracuje téměř 30 let, posledních 10 let působí jako terapeutka.
V Poradně pro vztahy a rodinu v rámci CPR Ostrava uplatňuje své zkušenosti od roku 2016. Pracuje s dospělými klienty. S těmi, kteří chtějí zlepšit svůj vztah k sobě, vylepšit komunikaci s druhými lidmi, s těmi, kteří se chtějí vyrovnat se zármutkem nebo zvládnout životní krizi. Poskytuje podporu rodičům, kteří jsou zasaženi ztrátou dítěte v průběhu těhotenství nebo v důsledku poporodních komplikací.
Zaměřuje se na efektivní využívání potenciálu každého člověka. Je jí blízký pozitivní, na růst orientovaný přístup.

Absolvovala:

2003 výcvik Psychosociální dovednosti a základy psychoterapie (IPIPAPP Olomouc, 200 hodin)
2009 sociálně psychologický výcvik (Psýché Praha, 80 hodin)
2011-2015 ucelený výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu - Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové (Institut V. Satirové, 700 hodin) + odborné semináře Terapie na pískovišti Sand Tray Therapy Madeleine De Little, Dip. Ed., M. Sc. (Institut V. Satirové)
2017 intenzivní prožitkový seminář terapie NEST (New Experience for Survivors of Trauma, (60 hodin)
2020 návazný výcvikový seminář zaměřený na pomoc osobám, které trpí následky traumat prožitých v dětství nebo ztrátou blízké osoby (NEST, 100 hodin)
2021 lektorský Kurz efektivního rodičovství (CPR Brno, 48 hodin)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku