Domů  Registrace

Mediace a rodinné konzultace | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Mediace a rodinné konzultace

Mediace a rodinné konzultace se účastní manželské či partnerské páry, členové rodin, nebo jiných skupin, kteří chtějí vyřešit svůj konflikt v oblasti mezilidských vztahů.

Posláním mediace je pomáhat k dohodě ve sporu mezi dvěma či více zúčastněnými.

Posláním rodinných konzultací je posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy. Vedou k aktivní práci na zdokonalení partnerského, manželského vztahu, rodinného života a vazeb mezi jednotlivými členy rodiny.

Poskytování mediací a rodinných konzultací vychází z vizí:
- aby v povědomí veřejnosti byla známa možnost řešení sporů mediací a rodinnou konzultací,
- zajistit dostatečnou kapacitu našich služeb, aby zájemci mohli řešit své spory a neporozumění konstruktivní cestou, šířit zásady a umění řešení sporů ve vztazích na úrovni prevence.

Cílovou skupinou jsou osoby od 15 let věku, způsobilé k právním úkonům, které nejsou pod vlivem alkoholu a návykových látek a neohrožují bezpečnost zúčastněných stran.

Klienti mediací a rodinných konzultací se mohou spolehnout na pomoc, postavenou na těchto zásadách:
•    respekt k celistvosti člověka, včetně duchovního rozměru,
•    specializace zejména na mezilidské, vztahové, rodinné spory,
•    možnost poskytování služby prostřednictvím manželských párů – mediátorů,
•    provázanost s jinými službami CPR – nabídka komplexního poradenství,
•    službu je možno poskytnout i anonymně.

Mediace a rodinné konzultace poskytujeme bezplatně.

Nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, peníze získáváme z dotací a darů.

Informační leták Komplexní poradenství - Rodinné konzultace / Mediace


Naši konzultanti

Mgr. Katarína Dubělčíková
sociální pracovník, mediátor/rodinný konzultant

Jan Zajíček
mediátor/rodinný konzultant

Bc. Lenka Macková, DiS.
mediátor/rodinný konzultant

Ivana Zajíčková
mediátor/rodinný konzultant

Mgr. Valéria Šmýrová
mediátor/rodinný konzultant

Bc. Kateřina Harabišová
mediátor/rodinný konzultant

Dr. Ing. Jiří Staněk
mediátor/rodinný konzultant

 

Soubory ke stažení

Informační leták Komplexní poradenství - Rodinné konzultace / Mediace (velikost: 603kB, typ: PDF)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku