Domů  Registrace

Mgr. Katarina Dubělčíková | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Mgr. Katarina Dubělčíková

Je sociální pracovnicí od roku 2013. Od roku 1996 do roku 2002 byla řádovou sestrou v Kongregaci Sester Služebnic Neposkvrněného Početí Panny Marie, kde pracovala s mládeží a seniory. V letech 2013 – 2016 pracovala jako sociální pracovnice nejdřív ve Fondu ohrožených dětí v sociálně - aktivizační službě pro rodiny s dětmi, a pak v EUROTOPIA.CZ, o.p.s., kde byla vedoucí NZDM – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a vedoucí sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Od roku 2016 do roku 2019 pracovala pro Společně – Jekhetane, o.p.s. jako koordinátor aktivit v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji. Současně od roku 2018 působí v Centrum inkluze, o.p.s. jako terapeut a mediátor pro rodiny s dětmi. V Centru pro rodinu a sociální péči z.s. pracuje od roku 2016, kde začala jako mediátor a od roku 2019 působí zde jako vedoucí Poradenství, mediátor, rodinný konzultant, sociální pracovnice.

Co se týče její odbornosti, v roce 2010 ukončila s diplomem studium na Slezské Univerzitě obor Sociální patologie a prevence. V roce 2013 pak ukončila s diplomem s vyznamenáním studium navazující magisterské na Ostravské Univerzitě, obor Sociální práce s poradenským zaměřením. Svou odbornost pak zvýšila absolvováním několika kurzů a výcviků, z nichž nejvýznamnější jsou: 100 hodinový výcvik Krizové intervence, 100 hodinový výcvik Facilitativní mediace, 56 hodinový výcvik Transformativní mediace – Basic a 200 hodinový kurz s akreditací MPSV - Základy psychoterapie s využitím kreativních terapeutických technik. Na klienta zaměřený přístup v sociální práci.

- od roku 2015 se věnuje mediacím a rodinným konzultacím –  10 - 15 kauz měsíčně
- od roku 2016 facilituje případové konference pro orgány SPOD
- od roku 2018 je lektorkou pro TOP Semináře s.r.o. seminářů Mediace a její využití při sociální práci, Sociální dovednosti v pomáhajících profesích – vstup do problematiky, Případové konference – základy sociální práce orgánů SPOD

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku