Domů  Registrace

Odborné sociální poradenství | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Odborné sociální poradenství

Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství

Podpora, orientace a provázení pro dospělé a dospívající mládež v oblasti osobních, rodinných a partnerských vztahů.

„Sebepoznáním k druhým…“


Posláním služby odborného sociálního poradenství Poradny pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství  je pomoc v nepříznivých vztahových životních situacích. Služba odborně doprovází a podporuje dospívající mládež a dospělé osoby při zvládání jejich osobních, partnerských, rodinných i společenských vztahů.

Služba je určena pro dospívající mládež (od 16 let) a dospělé osoby, jednotlivce, páry nebo rodiny. Jedná se o osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopny řešit svými silami, v oblasti osobních, rodinných a partnerských vztahů.

Nabízíme Vám

• Porozumění své nepříznivé vztahové situaci.
• Podpora ve vlastních dovednostech a zvědomování svých schopností pro nalezení konstruktivního řešení své situace.
• Posilování zdravého vnímání, hodnocení a přijímání sebe sama.
• Převzetí kontroly nad svou situací.
• Podpora v rozvoji zdravých osobních vztahů založených na úctě k manželství a rodině.
• Posilování rodinných a rodičovských kompetencí a propojování osobního života s profesním.
• Podpora dospívající mládeže při hledání vlastní identity a tím napomáhání k dozrávání jejich osobnosti.
 
Služby poskytujeme bezplatně.

Vedoucí služby:
Mgr. Katarína Dubělčíková

mobil: 774 724 428
e-mail: kdubelcikova@prorodiny.cz


Místo poskytování služby:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko RODINA – odborné sociální poradenství Poradna pro vztahy a rodinu – vztahové poradenství
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice (areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity)

Mapa areálu


Konzultační hodiny:

Zájemci o službu se mohou telefonicky objednávat pondělí až pátek od 8:00-14:00 hodin, případně elektronickou poštou.
Telefon: 775 244 291

Bc. Jana Balcarová
sociální pracovník, objednávání klientů
tel.: 775 244 291
e-mail: poradenstvi@prorodiny.cz

Konzultace jsou poskytovány po předchozí domluvě v poradenských místnostech PORADNY PRO VZTAHY A RODINU, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, a to: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00, jinak dle domluvy.

Detašované pracoviště:

Komunitní centrum Všichni spolu, Karla Pokorného 447/52a, 708 00 Ostrava-Poruba
Konzultační hodiny:
- úterý v lichém týdnu  od 8:00  do 12:00
- úterý v sudém týdnu od 12:00 do 16:00


Více o službě:  

Naši poradci

Mgr. Katarína Dubělčíková
sociální pracovník a poradce

Bc. Dagmar Ševčíková
sociální pracovník a poradce

Mgr. Marie Szymiková
psycholog

PhDr. Pavel Moravec
psycholog

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku