Domů  Registrace

PhDr. Pavel Moravec | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

PhDr. Pavel Moravec

„Lidé po mě často chtějí zázračné recepty, které by rychle a bez námahy vyřešily jejich složité životní problémy. To však nemohu nabídnout. Klientům poradny mohu pouze pomáhat k rozuzlení jejich životního příběhu a k hledání cesty, jak jejich problémy řešit. Nezbytná je však ochota klienta pracovat na sobě. Pokud tato ochota chybí, ani sebelepší terapeut nic nezmůže.“

Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a po maturitě nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Ve studiu teologie pokračoval v Olomouci a studia dokončil v Římě na Lateránské univerzitě.

Roku 2003 byl v ostravské katedrále vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v Ostravě‑Porubě a v letech 2007–2014 jako farář v Ostravě‑Pustkovci. Od července 2014 je duchovním správcem farnosti Ostrava-Plesná.

V letech 2008–2013 vystudoval dálkově jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v únoru 2014 složil rigorózní zkoušku. Na stejné škole pokračoval v postgraduálním studiu v oboru klinická psychologie, které úspěšně zakončil v roce 2019. Věnuje se výzkumům souvislostí mezi spiritualitou a psychopatologií. V současné době vyučuje psychologii na Pedagogické fakultě ostravské univerzity.

Je absolventem pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii, který v roce 2019 zakončil závěrečnou zkouškou.

Od září 2013 pracuje jako psycholog v Poradně pro vztahy a rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči, z. s. v Ostravě. Od ledna 2017 také pracuje jako OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika.


Pracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Individuální klienti s úzkostmi a depresemi, problémy se sebehodnocením a potlačeným sebevědomím (včetně menšinově orientovaných jedinců).
  • Individuální klienti s psychosomatickými obtížemi.
  • Individuální klienti s psychickými problémy, které úzce souvisí s vírou v Boha nebo náboženským životem (nadměrné prožívání viny, pocit ztráty smyslu života).


Nepracuje s těmito cílovými skupinami:

  • Děti a mládež do 18ti let.
  • Manželské páry. Neprovádí párovou, manželskou ani rodinnou terapii.
  • Individuální klienti s problémy se závislostmi (alkohol, drogy, gambling). V případě těchto obtíží je nutné vyhledat klinického psychologa.
  • Individuální klienti s psychotickými potížemi. V případě těchto obtíží je nutné vyhledat klinického psychologa.
  • Neprovádí psychologické vyšetření v souvislosti s potřebou vyloučení psychické choroby v případě exorcismu (nemá atestaci z klinické psychologie, takže tato vyšetření nemůže provádět). 
  • V rámci práce v poradně se soustředí výhradně na terapeutickou práci. Neprovádí duchovní doprovázení, nezpovídá ani nerealizuje modlitby za uzdravení.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku