Domů  Registrace

Příprava na manželství | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Příprava na manželství

Příprava na manželství může mít několik forem. Odpovědný za přípravu je oddávající kněz.


Programy v ostravsko-opavské diecézi:

Děkanátní přípravy -v jednotlivých děkanátech (území několika farností) mohou probíhat společné nadfarnostní přípravy na manželství. Informace poskytne oddávající farář. CPR zajišťuje přípravy děkanátu Ostrava (viz níže). 

detail obrázku detail obrázku detail obrázku detail obrázku
Škola partnerství         Snoubenecká setkání v rodině         Distanční příprava na manželství         Přípravy v děkanátu Ostrava

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku