Domů  Registrace

Snoubenecká setkání v rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Snoubenecká setkání v rodině

detail obrázkuProgram přípravy na manželství pro páry s vážnou známostí. Nový v naší diecézi, po desetiletí osvědčený v arcidiecézi pražské. Snoubenecká setkání v rodině nabízejí velkou kvalitu přípravy na svatbu, hloubku, komunikaci, sdílení a také atmosféru sounáležitosti a společenství – to jsou charakteristické znaky.

Je to nabídka přípravy

•  ve společenství,

•  maximálně 5 párů v komorním prostředí domácnosti vedoucího páru,

•  každý pár obdrží tematické otázky k vzájemné diskusi a přípravě na další setkání,

•  kurz probíhá po dobu 7 měsíců, jedná se o jedno informativní setkání a osm tematických setkání.

Opravdu nemusíte být zasnoubení.
Možná jste o svatbě ještě nemluvili.
Chcete se ještě lépe poznat?
Všechna tato zamyšlení vedou ke komunikaci, kterou program podnítí a inspiruje.

Termíny
Kurz je složen ze setkání ve dnech dle domluvy s přihlášenými páry, vždy večer od 20:00 do 22:00 h., termíny se upřesňují s účastníky po zaslání přihlášek.

Místo konání: Hradec nad Moravicí – Žimrovice.

Témata setkání:

•  Období známosti.
•  Psychologie muže a ženy.
•  Boží plán pro manželství.
•  Intimita.
•  Společný život s Bohem.
•  Praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu.
•  Zamyšlení nad manželským slibem.

Přihlašování:
Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na adresu zdenkajakesova1@gmail.com; telefon 732 378 395.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku