Domů  Registrace

Přípravy na manželství | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Přípravy na manželství

Možnosti přípravy na manželství v Ostravsko-opavské diecézi

Diecézi ostravsko-opavské slouží v pořádání příprav naše Centrum pro rodinu a jednotlivé děkanáty. Platí, že za přípravu je odpovědný farář místa, kde budou oddavky probíhat. Ovšem je k dispozici několik různých programů na výběr, které mají období před svatbou obohatit. Páry si mohou vybrat, co se jim nejlépe hodí, a přihlásit se – přihláška je v popisu každého programu. Doporučení dá oddávající kněz.

Děkanátní přípravy
:
v jednotlivých děkanátech (území několika farností) probíhají společné nadfarní přípravy na manželství. Informace poskytne oddávající farář.
Děkanáty Bílovec a Nový Jičín, Děkanát Hlučín, Děkanát Místek, Děkanát Frýdek, Děkanát Opava, Děkanát Ostrava

Odkazy na weby jedlotlivých děkanátů:

Děkanát Místek

https://spolecnysvetcpr.cz/programy/vecerni-kurzy

Děkanát Frýdek

https://www.farnostfrydek.cz/joomla/index.php/zivot-ve-farnosti/pripravy-na-svatost-manzelstvi

Děkanáty Bílovec a Nový Jičín

https://www.cprkoprivnice.org/priprava-snoubencu/

Děkanát Ostrava

https://rodina.prorodiny.cz/pripravy-na-manzelstvi/pripravy-v-dekanatu-ostrava/

 

Diecézní programy:
Tři z nabízených programů jsou důkladnější. Kdo chce darovat více času a perspektivu manželství probrat prakticky lidsky i z duchovního pohledu, má k dispozici Školu partnerství, Snoubenecká setkání v rodině nebo cyklus Tajemství lidské lásky v Božím plánu. V těchto kurzech se – biblicky řečeno – „zajede na hlubinu“.

Další kurzy jsou fajn i pro páry, které církevní svatba přivádí do křesťanského prostředí bez rozsáhlých předchozích zkušeností. Jsou ale obohacující přípravou i pro praktikující věřící. Přímo v děkanátech se nabízí vlastní děkanátní přípravy. Centrum pro rodinu může posloužit seriálem z dílny kurzů alfa s doslovným názvem „Příprava na manželství“, „Víkendovou přípravou na manželství“, případně v nepříznivých dobách „Distanční přípravou na manželství.“

Pro veřejnost slouží jako příprava na manželství kurz Než do toho vletíš, který nestaví na křesťanských charakteristikách manželství, je zcela civilní a je určen nejširšímu okruhu zájemců.

Popisy, charakteristiky a přihlášky příprav na svátostné či církevně platné manželství naleznete pod jednotlivými tlačítky.

detail obrázku detail obrázku detail obrázku detail obrázku
Škola partnerství         Snoubenecká setkání v rodině         Distanční příprava na manželství         Přípravy v děkanátu Ostrava
       
detail obrázku      
Víkendová příprava na manželství      

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku