Domů  Registrace

Přípravy v děkanátu Ostrava | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Přípravy v děkanátu Ostrava

Přípravou procházejí dvojice, které mají před sebou vstup do manželství. V školním roce 2022/23 - pokud epidemiologický stav dovolí, každý měsíc bude začínat jeden celistvý kurz (kromě zimního období prosinec - únor a prázdninových měsíců červenec- srpen). Vždycky ve středu, ve velké klubovně Centra pro rodinu, od 18 hodin; pětidílný je s večeří, čtyřdílný s občerstvením. V daném měsíci se koná jeden ze dvou kurzů. Páry si mohou vybrat, který měsíc nebo který kurz absolvují.

Oba kurzy jsou vhodné pro páry, které církevní svatba přivádí do křesťanského prostředí bez rozsáhlých předchozích zkušeností, ale jsou obohacující přípravou i pro praktikující věřící.

Místo konání: velká klubovna Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava-Vítkovice, Syllabova 19 – žlutá budova v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vždy ve středu od 18:00 hodin.

V případě nemožnosti se setkávat je možné absolvovat Distanční kurz.

              

          Kurz Příprava na manželství I.

Přihlašovací formulář:  listopad, březen - (pět střed v měsíci)

Pětidílný kurz, který přebíráme od autorů Manželských večerů. Jde o pět večerů, každé setkání trvá asi 2 hodiny a začíná připravenou večeří, která má nastolit atmosféru rande; poté následuje praktická a vtipná promluva na jedno z pěti témat kurzu. Promluvy jsou pouštěny z DVD z živého záznamu kurzu z Anglie. Kurzem provází manželé Nick a Sila Leeovi a promluvy obsahují předtočené rozhovory, reportáže a ankety. Promítání počítá i s přestávkami pro diskusi nad konkrétními tématy v páru (v připravené příručce pro účastníky). Na konci setkání dostane pár také domácí cvičení, které by měl do příště prodiskutovat k prohloubení tématu. Domácí cvičení jsou určena páru a nikdo je nekontroluje.

Probíraná témata:

-          Účinná komunikace  - překážky komunikace, účinné naslouchání, sdílení hlubokých pocitů & bonus: jak vycházet s rodiči.

-          Vzájemný závazek - manželské sliby, proč chcete manželství & bonus: plánování společného času.

-          Řešení konfliktů - přijímání rozdílů, nezdravé způsoby zvládání hněvu & bonus: plánování peněz.

-          Aby se láska neztratila - jak budovat celoživotní přátelství, jazyky lásky & bonus: rozhovor o sexu.

-          Sdílené cíle a hodnoty - životní cíle a nastavení, kompatibilita, duchovní jednota & bonus: plánování rolí v manželství.

 

               Kurz Příprava na manželství II.

Přihlašovací formulář: duben, květen, červen - (čtyři středy v měsíci)

Nový kurz, připravený CPR Ostrava, má 4 setkání, která na sebe navazují. Základem kurzu jsou přednášky a svědectví zkušených manželských párů doplněné o další přednášky pracovníků CPR, pouštěné video prezentace (židovská svatba, o Ježíši a Jeho poslání, soc. sítě) a praktická cvičení v páru. Na doma dostanou účastníci kurzu materiály k dobrovolnému prodiskutování a upevnění vztahu. Během kurzu se podává občerstvení a poslední setkání je s večeří. Na kurzu (případně dle domluvy po kurzu) je možno také využít navíc individuální konzultaci manželským párem.


Probíraná témata s manželskými páry:

•    křesťanské manželství
•    svatební slib
•    krize manželství
•    ničitelé lásky
•    priority, druhy lásky
•    zdravé sebevědomí
•    dávám ti odpuštění
•    rozdíly mezi mužem a ženou
•    základy komunikace
•    vyjadřování pocitů
•    navrácení porozumění
•    naplňování potřeb manželů
•    pozornosti ženám
•    pozornosti mužům
•    manželská sexualita


Další témata:

•    proč se připravovat?
•    radost
•    dvě krátká videa o Ježíši
•    sociální sítě a komunikace
•    láska, plodnost a výchova dětí
•    vize a mise manželství i člověka
•    žehnání připravujícím se párům
•    možnosti dalšího vzdělání


Kontakty:        

Maria Fridrichová: mfridrichova@prorodiny.cz;

Ondřej Rozkopal: orozkopal@prorodiny.cz 


Pro zájemce jsou k dispozici i jiné akce. Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí i další možnosti, kde získat inspirace pro fungující a pohodový vztah. Po čtvrtstoletí pořádání kurzů i poradenství předvídá, že spokojené manželství nevznikne samo od sebe. Jde o slaďování „týmu“, budování díla, cestu k obzoru … Na webu jsou vždy aktuální nabídky kurzu „Než do toho vletíš“, „Cesta efektivní komunikace“, „Manželské večery“, „Kurz PPR“, „Seminář jak (ne)otěhotnět pomocí přirozené metody“.

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku