Domů  Registrace

Snoubenecká setkání v rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Snoubenecká setkání v rodině

detail obrázkuSNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

„Snoubenecká setkání v rodině“ je název programu přípravy na manželství pro páry s vážnou známostí. Nový v naší diecézi, po desetiletí osvědčený v arcidiecézi pražské. Snoubenecká setkání v rodině nabízejí velkou kvalitu přípravy na svatbu, hloubku, komunikaci, sdílení a také atmosféru sounáležitosti a společenství – to jsou charakteristické znaky.

Je to nabídka přípravy

-  ve společenství,
-  maximálně 5 párů v komorním prostředí domácnosti vedoucího páru,
-  každý pár obdrží tematické otázky k vzájemné diskusi a přípravě na další setkání,
-  kurz probíhá po dobu 7 měsíců, jedná se o jedno informativní setkání a osm tematických setkání.


Komu je kurz určen:

Dvojicím, které ocení společenství, svědectví manželů a chtějí podstatu manželství promýšlet a diskutovat.
Opravdu nemusíte být zasnoubení.
Možná jste o svatbě ještě nemluvili.
Chcete se ještě lépe poznat?
Všechna tato zamyšlení vedou ke komunikaci, kterou program podnítí a inspiruje.


Termíny

Kurz je složen ze setkání ve dnech dle domluvy s přihlášenými páry, vždy večer od 20:00 do 22:00 h., termíny se upřesňují s účastníky po zaslání přihlášek.

Místo konání: Hradec nad Moravicí – Žimrovice.


Témata setkání
:

-  Období známosti.
-  Psychologie muže a ženy.
-  Boží plán pro manželství.
-  Intimita.
-  Společný život s Bohem.
-  Praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu.
-  Zamyšlení nad manželským slibem.


PŘIHLAŠOVÁNÍ
Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na adresu zdenkajakesova1@gmail.com; telefon 732 378 395. Začátek kurzu je sjednán aktuálně s přihlášenými zájemci.

Plakátek ke stažení ZDE

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku