Domů  Registrace

Projekty | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Akademie pro třetí věk – cesty za poznáním

Projekt, určený pro cílovou skupinu seniorů, má tyto cíle:  1/ zmírnění sociální izolace seniorů, podpora navázání nových osobních vztahů s vrstevníky, vzájemná podpora seniorů a sdílení...

více ›

 

Fandíme rodině

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Fandíme rodině je projekt několika akcí k podpoře fungujících rodin na ostravsku. S podporou byly realizovány například akce...

více ›

 

MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů

Naše Centrum se již od počátku své existence v roce 1993 věnuje podpoře zkvalitňování rodinných vztahů nejrůznějšími formami a aktivitami. Zaměřujeme se zejména na rodinné vztahy - partnerské,...

více ›

Škola rodinných a rodičovských kompetencí

„Škola rodinných a rodičovských kompetencí“ je soubor vzdělávacích aktivit pro nejširší veřejnost pořádaných trvale i v roce 2022. Jde o nabídku programů, které mohou dovybavit mladé dospělé...

více ›

 

MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů

    Cílem projektu je nabídnou a poskytovat mediace těm, kteří v mezilidských vztazích zažívají konflikty či spory. Mediace mají za cíl překonat krizové rodinné situace, dojít k řešení...

více ›

 

Krok za krokem k sanaci rodin

Obsahem projektu je práce s klienty ve spolupráci s příslušnými orgány sociálněprávní ochrany dětí podle požadavků a doporučení OSPOD, a také soudů. Projekt Krok za krokem ... zahrnuje doprovázení...

více ›

Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi

    Projekt „Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi“ pomáhá rodinám s dětmi předcházet vzniku negativních sociálně-patologických jevů v rodinách. Cílem je...

více ›

 

Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi

Projekt „Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi“ pomáhá rodinám s dětmi předcházet vzniku negativních sociálně-patologických jevů v rodinách. Cílem je zlepšení...

více ›

 
 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku