Domů  Registrace

MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů

Naše Centrum se již od počátku své existence v roce 1993 věnuje podpoře zkvalitňování rodinných vztahů nejrůznějšími formami a aktivitami. Zaměřujeme se zejména na rodinné vztahy - partnerské, manželské, snoubenecké, rodičovské, mezigenerační apod. Předmětem zájmu je především populace Ostravy. Mediaci, jako způsob sociální práce při řešení mezilidských vztahových konfliktů nabízíme těm, kteří zažívají problémy v mezilidských vztazích či v komunikaci, zejména v rodině. Zároveň spolupracujeme s klienty z evidence OSPOD, kteří řeší především rozvodovou či rozchodovou situaci, čímž pomáháme předcházet ohrožení dítěte rodičovským či partnerským konfliktem. Posláním je pomáhat k dohodě ve sporu a posilovat vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence žít kvalitní vztahy. Mediace je technika pomoci k dosažení dohody při sporu, osobám, kteří mají problém v oblasti mezilidských vztahů neřešitelný vlastními silami.

Cílem projektu je nabízet klientům, kteří se na nás obracejí v obtížných rodinných situacích, mediační službu, která jim pomůže překonat krizové rodinné situace, dojít k řešení sporu formou dohody, případně jejich vztahy zkvalitnit a doplnit chybějící kompetence. Touto aktivitou je možné stabilizovat vztahy a klima v rodině. Manželé, partneři či jiní účastníci mediace získají kompetence k tomu, aby těžké situace dokázali řešit spolu, z čehož profitují velkou měrou i děti v rodině. Poskytováním mediací chceme předcházet ohrožení dítěte v rodičovském či partnerském konfliktu, a také negativním patologickým jevům v rodině ohrožujících vývoj dítěte, a zajistit tak bezpečné prostředí pro jeho vývoj. V průběhu mediace si klienti prostřednictvím mediátora nastavují funkční pravidla komunikace, rodinná pravidla, pravidla výchovy dítěte/dětí, sjednávají popřípadě formu péče, výživné.

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku