Domů  Registrace

Senioři | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Senioři

Senioři - akce na prosinec 2022

 detail obrázku

detail obrázku

 

Akademie pro třetí věk - cesty za poznáním

V letošním roce vás zveme na šest exkurzí s interaktivními a vzdělávacími aktivitami. Vydejte se s námi na autokarové exkurze po známých i méně známých místech Moravskoslezského kraje. Přednášky budou probíhat přímo s erudovaným průvodcem uprostřed kulturního dědictví. Připravujeme pro vás také studijní materiály, které se vztahují k navštívenému místu, obohacené o inspirativní úkoly pro trénování paměti.

Plánované exkurze naleznete ZDE.

 

Pro seniory a střední věk nabízíme programy v těchto oblastech:

 • duchovní
 • vzdělávací
 • volnočasové
 • mezigenerační
 • aktivizační
 • Hnutí La vie Montante
 Pouť seniorů
Setkání seniorů 

Naším posláním je:

 • zkvalitnění života seniorů
 • aktivní zapojení do společnosti i církve
 • vytváření společenství a vzájemné poznávání
 • vzdělávání
 • duchovní život
 • posilování mezigeneračních vztahů

 Vzdělávání

 • Diecézní setkání seniorů – mše sv. s otcem biskupem,setkání se zajímavými hosty, společenství
 • Akademie pro třetí věk – (je určena pro všechny bez rozdílu vzdělání) přednášky z různých oblastí např. biblistiky, dějin, psychologie, liturgiky, církevního práva, umění…
 • Den s Biblí- praktická práce s Biblí ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem
 • Přednášky a besedy
 Přednáška Kateřiny Lachmanové

Setkání seniorů

 

Duchovní oblast

 • Duchovní obnovy – mše svatá, přednášky, svátost smíření, adorace, rozhovory, ztišení, svátost nemocných…
 • Setkání u adventního věnce – mše sv., přednášky, zajímaví hosté…
 • Programy pro menší otevřené skupiny- prožívání liturgického roku, vztahy, práce s biblickými texty, tvořivá činnost, zážitkové programy např. ve farnostech, domech pokojného stáří apod. …

Programy jsou určeny

 • lidem středního a důchodového věku
 • k společnému setkávání
 • pro vzájemné povzbuzení a podporu
 • pro příjemné strávení času se zajímavým programem
 

Setkání seniorů

Pouť seniorů

 

Volnočasové a mezigenerační aktivity

 • Vycházky a poutě– navštěvujeme různá zajímavá místa
 • Dny pro prarodiče s vnoučaty
 • Tvořivá dopoledne – zkoušíme a učímese různé zajímavé techniky
 • Návštěva akcí, např. vánoční a velikonoční řemesla, výstavy apod.

Klub aktivních seniorů - KLAS

 • program zaměřený na zkvalitnění seniorského věku a příprava na něj
 • každé setkání obsahuje tyto prvky: trénink paměti, psychomotoriky, nácvik kompetencí, psychohygienu, duchovní témata a další zajímavosti
 

 

 

 

Kontakty

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

Bc. Lenka Putzlacherová

Soubory ke stažení

Akademie pro třetí vek 2022-2023 (velikost: 93kB, typ: PDF)

Více informací

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku