Domů  Registrace

Školení PPR | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Školení PPR

Symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství

Vzdělávací setkání v rozsahu až 30 hodin na téma symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství.

Metodiku sestavil tým předních odborníků gynekologů, psychologů a pedagogů na základě rozsáhlého výzkumu zadaného vládním programem Spolkové republiky Německo. Formulovali přehledná pravidla určování plodných a neplodných dnů a dosáhli vysoké spolehlivosti metody. Za vyškolení lektorů děkujeme sdružení CENAP Brno.

Přirozená metoda plánování rodičovství umožňuje svobodný přístup k regulaci porodnosti na základě naprosté úcty ke každému lidskému jedinci, v úplném souladu s křesťanskými hodnotami. Symptotermální metoda je předkládána i v souvislosti s etickými pohledy a praxí manželského života. Určení plodných dnů lze využít při touze po dítěti a opačně i v situacích, kdy se manželé chtějí otěhotnění vyhnout.

Minimální rozsah skupinového školení je 8 hodin. Koná se zpravidla v sobotu, dvakrát ročně v klubovně střediska RODINA (Ostrava Vítkovice, Syllabova 19) a dále na objednávku na dalších místech kraje podle potřeby. Dopoledne je úvod do metody, vysvětlení základních principů a poznatků dle moderní medicíny, odpoledne navazuje práce se záznamem, nácvik vedení záznamu, vyhodnocení údajů.

Ucelené základní školení má rozsah 30 hodin, krátké přednášky se střídají s praktickými úkoly, vyplňováním záznamů, s rozmanitými kvízy i hrami. V ceně jsou materiály a literatura.

Je optimální, když se účastní celé páry, snoubenci, manželské páry, ale i jednotlivci, učitelé a animátoři, a také zájemci s otázkami.

Bližší informace: MUDr. Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku