Domů  Registrace

Školský preventivní program | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Školský preventivní program

Poslání Školy osobního života

Posláním ŠOŽ je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.

Vize a cíle ŠOŽ

Vize Školy osobního života: ŠOŽ chce být programem, který otevřeně pojedná o sexualitě a sexuálním chování, a to pozitivně, v kontextu vztahu, se zřetelem na všechny významy sexuálního života, jak vztahový, tak plodivý – ŠOŽ tím vykresluje reálnou pozitivní variantu přístupu k vlastní sexualitě a vůči této pozitivní variantě pak diskutuje rizikové sexuální chování. Sděluje kvalitní odborné informace, vykresluje zkušenosti osobních příběhů z poradenské praxe a vlastních programů CPR, dodává odvahy k pozitivnímu pohledu na člověka lásku, poskytuje zážitek úcty k lidské důstojnosti a pomáhá k plnění aktuálního vývojového úkolu dospívajících.

ŠOŽ tedy poskytuje dospívajícím lidem podporu ve dvou rovinách: pro přítomnost, období dospívání a formování osobnosti, a za druhé pro budoucnost, pro manželství a založení rodiny v dospělosti.

Program má ambice, aby účastník – mladý člověk v období dospívání:

 • dostal kvalitní informace na kognitivní rovině, propojené z oborů biologie pohlavní soustavy, fyziologie, infekčních chorob (STI), s prvky psychologie a sociologie,
 • prožil reflexi na emoční rovině díky příběhům a popisovaným příkladům,
 • aktuálně přímo v průběhu hodin pocítil, že je respektován jako osoba s lidskou důstojností,
 • získal příspěvek ke vědomí vlastní identity (tedy ke splnění vývojového úkolu dospívání);
 • k sebereflexi, uvědomění svobodné vůle, vlastního rozhodování,
 • pochopení pojmu „hodnoty“ a toho, že si sám vybírá hodnoty, které bude zastávat,
 • podporu pozitivního hodnocení sebe sama,
 • propojení vědomí svobody se zodpovědností za vlastní rozhodování,
 • byl povzbuzen k odvaze věřit, že kvalitní vztah lásky je reálně možný – věřit v dobrou životní perspektivu v osobním životě,
 • nahlédl rizikové sexuální chování jako neblahé a škodlivé odklonění od společenské normy,
 • zamířil k cíli mít v dospělosti věrný a jedinečný vztah, na kterém vybuduje fungující rodinu.

Cílem je ukázat otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby dospívající nahlédli rizikové sexuální chování jako neblahé a škodlivé a aby dostali povzbuzení založit v přiměřeném věku kvalitní vztah lásky, na kterém budou moci vybudovat fungující rodinu.

Program by měl u významné části účastníků (těch, kteří vyrůstají v neharmonickém prostředí, neúplných, narušených rodinách) přispět k přerušení negativního transgeneračního přenosu.

V konečném důsledku by měl přispět společnosti jako celku, zvýšit pravděpodobnost, že účastníci v dospělosti budou schopni žít takovým rodinným životem, aby poskytli další generaci dětí přirozeně kvalitní prostředí pro vývoj.

Bližší informace: MUDr. Maria Fridrichova: mfridrichova@prorodiny.cz

Ke stažení: - ŠOŽ - PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE - KONCEPCE PROGRAMU - aktualizováno pro školní rok 2022/2023
                   - ŠOŽ - nabídkový list
                   - ŠOŽ - kontrakt - VZOR

Finanční podpora projektu

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SMOMoravskoslezský krajMŠMT
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku