Domů  Registrace

Vyjmenovaná slova | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Vyjmenovaná slova

„Vyjmenovaná slova o sexu a manželství“ – projekt formačních přednášek

CPR nabízí přednášky a workshopy s tématikou vztahů, manželství a rodiny podle objednávky zájemce. Objednávat může kdokoliv z řad nejširší veřejnosti.

Cílovou skupinou jsou zájemci bez omezení. Mladí i zralí, svobodní i zadaní. V okruhu věřících např. společenství mládeže, scholy, ministranti, skauti, skupiny biřmovanců v období přípravy, snoubenci a také společenství manželů, rodičů malých dětí, farnosti. Témata lze formulovat rozmanitě, podle citlivosti oslovovaných posluchačů. Zaměřujeme se dvěma směry:

 1. Pro nejširší veřejnost pořádáme přednášky odborného, vzdělávacího charakteru, prolnuté zkušeností s tisíci konkrétních příběhů i řešení.
 2. Pro zájemce umíme připravit přednášky s křesťanským základem, které jsou také o lidské lásce, manželství a v konečném důsledku o rodině, ovšem z pohledu víry.

Cílem projektu, tím nejobecnějším, je obnovit povědomí o hodnotě rodiny. Od vztahu k sobě a sebepřijetí, přes dobu známosti, lásku, manželství až k hodnotě plození a ke zdravému vývoji dětí v rodinném prostředí. To vše pomocí přednášek, které spojují informace se svědectvím. Soubor přednášek „Vyjmenovaná slova“ je postavený na přesvědčení, že rodina založená na pevném a trvalém manželství muže a ženy má fundamentální a nenahraditelný význam. Společnost bez zdravých rodin zcela ztroskotá, což mnohé problémy současnosti potvrzují. 

 

Přijedeme za vámi...

KONTAKTUJTE NÁS

Přednáška Jana Zajíčka

 

Hlavní obsah:

a) obecné přednášky pro veřejnost:

 • Věčně omílaná komunikace.
 • Příprava na manželství, čím naplnit dobu známosti.
 • Rozdíly mezi mužem a ženou.
 • Naplňování potřeb v manželství.
 • Nezastupitelná role muže a ženy ve výchově dětí.
 • Na cestě k sobě (cesta k vlastnímu nitru i k manželskému partnerovi).
 • Sexuální výchova dětí – v rodině, ve škole.
 • Překážky fungujícího trvalého vztahu.
 • Zvládnou naše děti svou rodinu?
 

b) přednášky s křesťanským pohledem:

 • Základy křesťanské antropologie, biblický pohled na člověka, vztahy a manželství.
 • Manželství jako svátost, manželství tělem a duší.
 • Biblický pohled na sexualitu.
 • Manželská čistota: o lásce, spojivém a plodivém významu manželského spojení.
 • Plodnost v praktickém životě věřícího člověka.
 • Antikoncepce, proč není blahodárným vynálezem.
 • Přirozené plánování rodičovství, smysl, obsah, kontext manželského života, diskuse.
 • Vývoj dítěte a úcta k životu.
 • Etické problémy a ohrožení člověka na počátku vývoje, manipulace s lidským embryem.
 • Mravní hodnocení skutků souvisejících se sexualitou.

Konkrétně sledujeme logickou souvislost mezi jedinečným vztahem muže a ženy (manželů) a specifickými intimními projevy manželství a plozením dětí. Považujeme za prokázané, že dítě potřebuje pro zdravý rozvoj osobnosti dva milující se rodiče. Také hodnotíme současné převažující názory na lidskou sexualitu za deformované, typickým příkladem je odtržení sexuálního života od vztahu a odmítání plodnosti.

Interrupce považujeme už jen za následek těchto zdeformovaných principů. Jedná se o zdrcující popření hodnoty lidského života, o tragickou manipulaci veřejného mínění. Ale přesto jádro problému nevidíme v agitování proti samotným interrupcím. Domníváme se, že je potřeba znovu ukázat hodnotu manželské lásky a podtrhnout její specifikum: dar plození dětí. Zvrátit vidění plodnosti jako „problému“, podtrhnout cenu lidského života od početí. Zdůrazňujeme odpovědnost, jako odpovědnost dobře naložit s darem velké hodnoty.

 

Kontakty

MUDr. Maria Fridrichová

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku