Domů  Registrace

Vzdělávání pedagogů - DVPP | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Vzdělávání pedagogů - DVPP

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. je akreditovaná instituce k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace Č.j.: MSMT- 34693/2017-1). Programy se týkají osobnostní výchovy, výchovy ke vztahům se zahrnutím sexuality, jsou příspěvkem do prevence rizikového sexuálního chování. Jsou určeny pro učitele 1. stupně, učitele 2. stupně (především vyučující přírodopisu, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, občanské výchovy, osobnostní a sociální výchovy, popř. etické výchovy), výchovné poradce, školní metodiky prevence, a také pro pedagogy volného času a další pracovníky, zapojené v prevenci.

Nabízené programy lze objednat – CPR je uspořádá v místě poptávky:

         1)         Seminář „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání“, rozsah 6 h., akreditace č.j.: MŠMT – 15545/2015-1-426.
Vzdělávání má formu jednodenní konference, kde se diskutuje úkol rodičů a podíl školy na výchově v otázkách sexuality. U rizikového sexuálního chování se probírá především jeden jeho rys, totiž předčasný sexuální start. Inspirací jsou věcné argumenty různých oborů pro odvrácení brzkého nástupu intimního života.

         2)         Seminář „Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání II.“, rozsah 6 h., akreditace č.j.: MŠMT – 25030/2016-1-631.
V této konferenci stále řešíme problém sexuální výchovy, dřívější poznatky shrneme, ale zaměřujeme se více na její osobnostní část. Úspěšná sexuální výchova potřebuje, aby dospívající neviděl jen varování. Jádrem je, že sexuální výchova musí být vztahová. Otázka není, „jak se chránit“, otázka zní: „jak zvládnout vztah, aby sex vynikl jako pozitivní a dostal svou patřičnou hodnotu“.

         3)         Seminář „Škola osobního života – výchova ke zdravé integraci sexuality“, rozsah 16 h., akreditace č.j.:  MŠMT - 15545/2015-1-426.
Hlavním cílem semináře je využít terénní praxi. Jde o propojení mezioborových souvislostí, vybavení pedagogů aktuálními daty z medicínských oborů (dorostové medicíny, sexuologie a z oboru reprodukční zdraví), s vymezením limitů, co již spadá do SRCH D (syndromu rizikového chování dospívajících), s ohledem na vývojové úkoly žáků a formování jejich osobnosti z hlediska psychologie.

         4)         Kurz „Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality – kurz školské primární prevence“ v rozsahu 80 h., akreditace č.j.:  MŠMT -29020/2017-1-1057.
Témata se kromě vlastní prevence částečně zaměřují i na medicínskou problematiku. Předpokládá se, že právě tuto oblast potřebuje pedagog rozvinout (nebo alespoň významně podpořit), aby suverénně a zdatně v preventivním programu hovořil o tělesných aspektech lidské sexuality a o všech souvisejících oblastech. Má se vybavit tak, aby jej nezaskočily ani výjimečné otázky dospívajících, aby mohl vést diskuse v patřičné šíři a byl zárukou kvalitních odborných informací z přírodních věd, psychologie, sociologie, antropologie a konečně i etiky.

         5)         Seminář „Vztahová sexuální výchova v primární škole“, rozsah 7 h., akreditace č.j.:  MŠMT – 29020/2017-1-1057.
Vzdělávací program předkládá odborná východiska k sexuální výchově na prvním stupni. Navazuje praktické zaškolení do ovládání interaktivního programu. Naše organizace vytvořila metodickou pomůcku pro vyučování v primární škole, určenou žákům třetích, čtvrtých a pátých tříd. Je komponovaná tak, aby se splnil požadavek RVP ZV dát žákům základy sexuální výchovy. Jedná se o audiovizuální systém s prvky hraného i animovaného filmu, do něhož se mají interaktivně zapojovat děti.

Vedoucí a lektorka programů:

MUDr. Maria Fridrichová

mobil: 731 625 618

e-mail: mfridrichova@prorodiny. cz

 

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku